Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Fagus sylvatica »

História popisu - Fagus sylvatica

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Ing. Jarmila Richmanová
Dátum: 18.09.2008 21:06

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1Buk lesní

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1L.

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1Fagus moesiaca (K. Malý) Czeczott

Kvalita:

Old VersionNew Version
1 17

Výskyt od:

Old VersionNew Version
1 14

Výskyt do:

Old VersionNew Version
1 15


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum:

Buk lesný

Fagus sylvatica