Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Steccherinum ochraceum »

História popisu - Steccherinum ochraceum

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 24.12.2011 08:34

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1(Pers.ex Fr.) S.F.Gray 1(Pers.) Gray

Synonymum:

Old VersionNew Version
1Mycoleptodon ochraceus (Pers.ex Fr.) Pat. 1Acia denticulata (Pers.) P. Karst., Meddn Soc. Fauna Flora fenn. 5: 42 (1879) Acia uda subsp. denticulata (Pers.) Bourdot & Galzin, Bull. Soc. mycol. Fr. 30(2): 255 (1914) Climacodon ochraceus (Pers.) P. Karst., Bidr. Känn. Finl. Nat. Folk 37: 98 (1882) Gloiodon pudorinus (Fr.) P. Karst., Meddn Soc. Fauna Flora fenn. 5: 42 (1879) Hydnum decurrens Berk. & M.A. Curtis, J. Linn. Soc., Bot. 10(no. 46): 325 (1868) [1869] Hydnum denticulatum Pers., Mycol. eur. (Erlanga) 2: 181 (1825) Hydnum ochraceum Pers., in Gmelin, Systema Naturae, Edn 13 2(2): 1440 (1792) Hydnum ochraceum Pers., in Gmelin, Systema Naturae, Edn 13 2(2): 1440 (1792) var. ochraceum Hydnum pudorinum Fr., Elench. fung. (Greifswald) 1: 133 (1828) Hydnum rhois Schwein., Schr. naturf. Ges. Leipzig 1: 103 (1822) Irpex ochraceus (Pers.) Kotir. & Saaren., Polish Botanical Journal 47(2): 105 (2002) Irpex rhois (Schwein.) Saaren. & Kotir., in Kotiranta & Saarenoksa, Polish Botanical Journal 47(2): 106 (2002) Leptodon ochraceus (Pers.) Quél., Fl. mycol. (Paris): 441 (1888) Mycoacia denticulata (Pers.) Parmasto, Eesti NSV Tead. Akad. Toim., Biol. seer 16: 386 (1967) Mycoleptodon decurrens (Berk. & M.A. Curtis) Pat., Essai Tax. Hyménomyc. (Lons-le-Saunier): 117 (1900) Mycoleptodon ochraceus (Pers.) Bourdot & Galzin [as 'ochraceum'], Essai Tax. Hyménomyc. (Lons-le-Saunier): 116 (1900) Mycoleptodon pudorinus (Fr.) Pat. [as 'pudorinum'], Cat. Rais. Pl. Cellul. Tunisie (Paris): 54 (1897) Mycoleptodon rhois (Schwein.) Nikol., Flora Plantarum Cryptogamarum URSS 6, Fungi: 143 (1961) Odontia denticulata (Pers.) Pat., Hyménomyc. Eur. (Paris): 147 (1887) Odontina denticulata (Pers.) Pat., Champ. parasit. des insects: 147 (1887) Sarcodontia denticulata (Pers.) Nikol., Flora Plantarum Cryptogamarum URSS 6, Fungi: 185 (1961) Steccherinum rhois (Schwein.) Banker, Mem. Torrey bot. Club 12: 126 (1906)


Zmeny urobil: Ing. Milan Zelenay
Dátum: 24.03.2006 20:33

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1(Pers.ex Fr.) S.F.Gray

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1Mycoleptodon ochraceus (Pers.ex Fr.) Pat.


Úvodné znenie

Zdroj: Aurel Dermek, Albert Pilát
Poznávajme huby
Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 19.02.2002 00:00

Srsťovec okrovožltý

Steccherinum ochraceum
Ostnateček okrový

Nejedlá huba
Výskyt: I. - XII.

Klobúk/Plodnica:

Plodnice sú buď konzolovite klobúkaté, 530 mm široké, alebo rezupinátne, 15-80 mm široké, bledookrové až oranžovookrové, tenké, kožovité, od substrátu sa dajú ľahko oddeliť.

Plodná časť:

Hyménium je alebo na spodnej strane konzolovitých klobúkov, alebo na vrchu rozliatych plodníc. Pozostáva z pravidelných jemných okrovožltých až oranžovookrových ostňov, ktoré sú až 2 mm dlhé, tenké, kužeľovité a na konci trochu zahrotené. Hymenofor na prvý pohľad pripomína srsť.

Dužina:

Dužina je žltkastá, kožovitá, tenká, v hrúbke 0,5-1,5 mm.

Výtrusný prach:

Výtrusný prach je biely.

Výskyt:

Srsťovec okrovožltý rastie po celý rok na spadnutých konároch listnatých stromov. Je rozšírený v celom miernom pásme severnej pologule.