Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Crocus vernus »

História popisu - Crocus vernus

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Jiří Valíček
Dátum: 07.11.2012 13:56

Výskyt od:

Old VersionNew Version
1 13

Výskyt do:

Old VersionNew Version
1 15

Výskyt:

Old VersionNew Version
1 1Původně jihoevropský druh vyšších poloh (zejména alpinské louky).

Význam:

Old VersionNew Version
1 1Běžně pěstovaný a zplaňující v okolí lidských sídel.

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 10


Zmeny urobil: Ing. Jarmila Richmanová
Dátum: 18.01.2010 12:50

Slovenský názov:

Old VersionNew Version
1 1

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1


Zmeny urobil: Ing. Jarmila Richmanová
Dátum: 22.11.2008 16:49

Slovenský názov:

Old VersionNew Version
1Šafrán jarní 1Šafran jarný

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1Šafrán jarní

Poznámka:

Old VersionNew Version
1 1Na území Slovenska sa vyskytuje iba ako pestovaný druh.


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum:

Šafrán jarní

Crocus vernus