Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Radulomyces molaris »

História popisu - Radulomyces molaris

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 30.12.2011 13:19

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1(Chaill.in Fr.) M.P.Christ. 1(Chaillet ex Fr.) M.P. Christ.


Zmeny urobil: Ing. Milan Zelenay
Dátum: 24.03.2006 20:34

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1(Chaill.in Fr.) M.P.Christ.

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1Radulum membranaceum auct.


Úvodné znenie

Zdroj: Aurel Dermek, Albert Pilát
Poznávajme huby
Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 30.03.2001 00:00

Struháčik blanitý

Radulomyces molaris
Struhák blanitý

Nejedlá huba
Výskyt: I. - XII.

Klobúk/Plodnica:

Plodnica je rezupinátna, za mladi bledookrová, v dospelosti sivookrová, najprv okrúhla, neskôr nepravidelne rozliata, 50-120 mm v priemere, tvrdá, voskovitá, holá, za mladi pevne pritisnutá na substrát, v dospelosti, najmä však za suchého počasia, okraje od substrátu odstávajú.

Plodná časť:

Hýménium je nepravidelne hrboľkaté, hrboľky bývajú 2-3 mm dlhé, valcovité alebo kužeľovité, často spolu zrastené.

Dužina:

Dužina je tenká, voskovitá, belavá.

Výtrusný prach:

Výtrusný prach je biely.

Výskyt:

Struháčik blanitý rastie po celý rok, najčastejšie na spadnutých dubových konároch. Zriedkavo sa nájde aj na konároch iných listnatých drevín. Je rozšírený v celom miernom pásme severnej pologule.


Je to nejedlá huba, a preto nemá pre praktických hubárov veľký význam.