Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Potentilla clusiana »

História popisu - Potentilla clusiana

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Ing. Jarmila Richmanová
Dátum: 17.01.2010 16:27

Cena:

Old VersionNew Version
1 10


Zmeny urobil: Ing. Jarmila Richmanová
Dátum: 18.10.2008 21:27

Slovenský názov:

Old VersionNew Version
1Neotinea počerná (Vstavač počerný) 1Nátržník Clusiov

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1Mochna Clusiova

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1Neotinea ustulata (Orchis ustulata) 1Potentilla clusiana

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1Jacq.

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1Fragariastrum clusianum (Jacq.) Schur; Trichothalamus clusianus (Jacq.) Spreng.;

Kvalita:

Old VersionNew Version
1 15

Výskyt od:

Old VersionNew Version
1 17

Výskyt do:

Old VersionNew Version
1 19


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum:

Neotinea počerná (Vstavač počerný)

Neotinea ustulata (Orchis ustulata)