Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Tolypocladium ophioglossoides »

História popisu - Tolypocladium ophioglossoides

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Vojtech Pšenka
Dátum: 26.02.2017 23:31

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1Elaphocordyceps ophioglossoides 1Tolypocladium ophioglossoides

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1(J.F. Gmel.) G.H. Sung, J.M. Sung & Spatafora 1(J.F. Gmel.) Quandt, Kepler & Spatafora

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1504203 1808859


Zmeny urobil: Oldřich Roučka
Dátum: 10.11.2014 17:16

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1(Ehrh.) G. H. Sung, J. M. Sung, Hywel - Jones, Spa 1(J.F. Gmel.) G.H. Sung, J.M. Sung & Spatafora

Synonymum:

Old VersionNew Version
1Cordyceps ohioglossoides (Ehrh.) Link., Torrubia ophioglossoides (Ehrh.) Tull., Cordyceps parasitica (Wild.) Henn. 1<b>Clavaria parasitica</b> <b>Willd.</b>, <i>Fl. berol. prodr.</i>: 405 (1787)<br><b>Clavaria parasitica</b> <b>Willd.</b>, <i>Fl. berol. prodr.</i>: 405 (1787) <b><font color='#0000FF'>var. parasitica</font></b><br><b>Cordyceps ophioglossoides</b> <b>(J.F. Gmel.) Fr.</b>, <i>Handbuck zur Erkennung der Nutzbarsten und am H&#228;ufigsten Vorkommenden Gew&#228;chse</i> <b>3</b>: 347 (1818)<br><b>Cordyceps ophioglossoides f. alba</b> <b>Kobayasi &amp; Shimizu ex Y.J. Yao</b>, in Yao, Li, Pegler &amp; Spooner, <i>Acta Mycol. Sin.</i> <b>14</b>(4): 257 (1995)<br><b>Cordyceps ophioglossoides f. cuboides</b> <b>Kobayasi</b>, <i>Bull. natn. Sci. Mus.</i>, Tokyo <b>5</b>(2, no. 47): 77 (1960)<br><b>Cordyceps ophioglossoides</b> <b>(J.F. Gmel.) Fr.</b>, <i>Handbuck zur Erkennung der Nutzbarsten und am H&#228;ufigsten Vorkommenden Gew&#228;chse</i> <b>3</b>: 347 (1818) <b><font color='#0000FF'>f. ophioglossoides</font></b><br><b>Cordyceps parasitica</b> <b>(Willd.) Henn.</b>, <i>Nerthus</i> <b>6</b>: 4 (1904)<br><b>Elaphocordyceps ophioglossoides f. alba</b> <b>(Kobayasi &amp; Shimizu ex Y.J. Yao) G.H. Sung, J.M. Sung &amp; Spatafora</b>, in Sung, Hywel-Jones, Sung, Luangsa-ard, Shrestha &amp; Spatafora, <i>Stud. Mycol.</i> <b>57</b>: 37 (2007)<br><b>Elaphocordyceps ophioglossoides f. cuboides</b> <b>(Kobayasi) G.H. Sung, J.M. Sung &amp; Spatafora</b>, in Sung, Hywel-Jones, Sung, Luangsa-ard, Shrestha &amp; Spatafora, <i>Stud. Mycol.</i> <b>57</b>: 37 (2007)<br><b>Elaphocordyceps ophioglossoides</b> <b>(J.F. Gmel.) G.H. Sung, J.M. Sung &amp; Spatafora</b>, <i>Stud. Mycol.</i> <b>57</b>: 37 (2007) <b><font color='#0000FF'>f. ophioglossoides</font></b><br><b>Sphaeria ophioglossoides</b> <b>Ehrh.</b>, <i>Pl. crypt. exsicc.</i> <b>16</b>: no. 160 (1785)<br><b>Sphaeria ophioglossoides</b> <b>J.F. Gmel.</b>, <i>Systema Naturae</i>, Edn 13 <b>2</b>(2): 1474 (1792)<br><b>Sphaeria ophioglossoides</b> <b>Pers.</b>, <i>Comm. fung. clav.</i> (Lipsiae): 12 (1797)<br><b>Sphaeria ophioglossoides</b> <b>Spreng.</b>, <i>Fl. halensis</i>: 348 (1806)<br><b>Torrubia ophioglossoides</b> <b>(J.F. Gmel.) Tul. &amp; C. Tul.</b>, <i>Selecta Fungorum Carpologia: Nectriei- Phacidiei- Pezizei</i> <b>3</b>: 20 (1865)

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 1504203


Zmeny urobil: Václav Kautman
Dátum: 11.06.2010 00:27

Slovenský názov:

Old VersionNew Version
1 1

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1Elaphocordyceps ophioglossoides (Ehrh.) G. H. Sung, J. M. Sung, Hywel - Jones, Spatafora 1Elaphocordyceps ophioglossoides

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1(Ehrh.) G. H. Sung, J. M. Sung, Hywel - Jones, Spa


Zmeny urobil: Václav Kautman
Dátum: 11.06.2010 00:22

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1Cordyceps ophioglossoides 1Elaphocordyceps ophioglossoides (Ehrh.) G. H. Sung, J. M. Sung, Hywel - Jones, Spatafora

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1(Ehrh.) Fr. 1

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1Cordyceps ohioglossoides (Ehrh.) Link., Torrubia ophioglossoides (Ehrh.) Tull., Cordyceps parasitica (Wild.) Henn.

Výskyt do:

Old VersionNew Version
112 12


Zmeny urobil: Václav Kautman
Dátum: 23.09.2008 13:49

Poznámka:

Old VersionNew Version
1Druh vyskytujúci sa v dubinách, bučinách, jedľobučinách, ale hlavne v smrekových lesoch hornatých území. Veľmi vzácny na nížine (Záhorie). Náš najbežnejší druh žezlovky parazitujúci na srnkách (Elaphomyces). Vyskytuje sa často vo veľkom množstve, niekedy spolu s C. capitata a C. rouxii.  1Druh vyskytujúci sa v dubinách, bučinách, jedľobučinách, ale hlavne v smrekových lesoch hornatých území. Veľmi vzácny na nížine (Záhorie). Náš najbežnejší druh žezlovky parazitujúci na srnkách (Elaphomyces). Vyskytuje sa často vo veľkom množstve, niekedy spolu s C. capitata, C. rouxii aj C. longisegmentis.


Zmeny urobil: Václav Kautman
Dátum: 28.07.2008 01:43

Poznámka:

Old VersionNew Version
1Druh vyskytujúci sa v dubinách, bučinách, jedľobučinách, ale hlavne v smrekových lesoch hornatých území. Veľmi vzácny na nížine (Záhorie). Náš najbežnejší druh žezlovky  1Druh vyskytujúci sa v dubinách, bučinách, jedľobučinách, ale hlavne v smrekových lesoch hornatých území. Veľmi vzácny na nížine (Záhorie). Náš najbežnejší druh žezlovky parazitujúci na srnkách (Elaphomyces). Vyskytuje sa často vo veľkom množstve, niekedy spolu s C. capitata a C. rouxii.


Zmeny urobil: Václav Kautman
Dátum: 28.07.2008 01:37

Poznámka:

Old VersionNew Version
1Druh vyskytujúci sa v dubinách, bučinách, jedľobučinách, ale hlavne v smrekových lesoch hornatých území. Veľmi vzácny na nížine (Záhorie). Náš najbežnejší druh.  1Druh vyskytujúci sa v dubinách, bučinách, jedľobučinách, ale hlavne v smrekových lesoch hornatých území. Veľmi vzácny na nížine (Záhorie). Náš najbežnejší druh žezlovky


Zmeny urobil: Václav Kautman
Dátum: 17.01.2008 17:32

Výskyt do:

Old VersionNew Version
111 112

Poznámka:

Old VersionNew Version
1Druh vyskytujúci sa v dubinách, bučinách, jedľobučinách, ale hlavne v smrekových lesoch hornatých území. Veľmi vzácny na nížine (Záhorie) Náš najbežnejší druh.  1Druh vyskytujúci sa v dubinách, bučinách, jedľobučinách, ale hlavne v smrekových lesoch hornatých území. Veľmi vzácny na nížine (Záhorie). Náš najbežnejší druh.


Zmeny urobil: Václav Kautman
Dátum: 17.01.2008 17:31

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1(Ehrh.) Fr.

Výskyt od:

Old VersionNew Version
18 17

Poznámka:

Old VersionNew Version
1 1Druh vyskytujúci sa v dubinách, bučinách, jedľobučinách, ale hlavne v smrekových lesoch hornatých území. Veľmi vzácny na nížine (Záhorie) Náš najbežnejší druh.


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 22.06.2005 19:32

Žezlovka srnková

Cordyceps ophioglossoides
Housenice cizopasná

Nejedlá huba
Výskyt: VIII. - XI.