Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Viola elatior »

História popisu - Viola elatior

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Ing. Jarmila Richmanová
Dátum: 12.01.2010 20:47

Cena:

Old VersionNew Version
1 10


Zmeny urobil: Ing. Jarmila Richmanová
Dátum: 21.09.2008 15:53

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1Violka vyvýšená

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1Fr.

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1Viola canina subsp. elatior (Fr.) Rouy et Foucaud; Viola erecta Gilib., nom. inval.; Viola montana L., nom. utique rej. prop.; Viola persicifolia auct. non Schreb.;

Kvalita:

Old VersionNew Version
1 15

Výskyt od:

Old VersionNew Version
1 15

Výskyt do:

Old VersionNew Version
1 16


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum:

Fialka vyššia

Viola elatior