Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Trifolium alpestre »

História popisu - Trifolium alpestre

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Jiří Kameníček
Dátum: 20.11.2012 19:04

Klobúk:

Old VersionNew Version
1 1Rozkvetlá květenství vejcovitá nebo krátce válcovitá, lodyhy, rub listů a kalich hustě chlupaté, velmi vzácně olysalé, volná část palistů šídlovitá, lístky obvykle úzce eliptické až kopinaté, koruna purpurová. Převzato Klíč ke květeně ČR

Výskyt:

Old VersionNew Version
1 1Výslunné travnaté a skalnaté stráně, meze, světlé lesy a jejich okraje.

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 10


Zmeny urobil: Ing. Jarmila Richmanová
Dátum: 11.01.2010 20:55

Slovenský názov:

Old VersionNew Version
1 1


Zmeny urobil: Ing. Jarmila Richmanová
Dátum: 20.09.2008 20:12

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1Jetel alpínský

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1L.

Kvalita:

Old VersionNew Version
1 17

Výskyt od:

Old VersionNew Version
1 16

Výskyt do:

Old VersionNew Version
1 18


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum:

Ďatelina alpská

Trifolium alpestre