Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Ascocoryne cylichnium »

História popisu - Ascocoryne cylichnium

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Oldřich Roučka
Dátum: 31.12.2013 00:27

Synonymum:

Old VersionNew Version
1<b>Bulgaria urnalis</b> <b>Nyl.</b>, <i>Obs. Pez. Fenn.</i>: 73 (1868)<br><b>Coryne cylichnium</b> <b>(Tul.) Sacc.</b>, <i>Syll. fung.</i> (Abellini) <b>8</b>: 643 (1889)<br><b>Coryne sarcoides var. urnalis</b> <b>(Nyl.) Rehm</b>, in Winter, <i>Rabenh. Krypt.-Fl.</i>, Edn 2 (Leipzig) <b>1.3</b>(lief. 34): 490 (1891) [1896]<br><b>Coryne urnalis</b> <b>(Nyl.) Sacc.</b>, <i>Fungi venet. nov. vel. Crit.</i>, S&#233;r. 4: no. 69 (1875)<br><b>Ombrophila urnalis</b> <b>(Nyl.) P. Karst.</b>, <i>Bidr. K&#228;nn. Finl. Nat. Folk</i> <b>19</b>: 87 (1871)<br><b>Peziza cylichnium</b> <b>Tul.</b>, <i>Annls Sci. Nat.</i>, Bot., s&#233;r. 3 <b>19</b>: 174 (1853) 1<b>Bulgaria urnalis</b> <b>Nyl.</b>, <i>Obs. Pez. Fenn.</i>: 73 (1868)<br><b>Coryne cylichnium</b> <b>(Tul.) Sacc.</b>, <i>Syll. fung.</i> (Abellini) <b>8</b>: 643 (1889)<br><b>Coryne sarcoides var. cylichnium</b> <b>(Tul.) Rehm</b>, <i>Rabenh. Krypt.-Fl.</i>, Edn 2 (Leipzig) <b>1.3</b>(lief. 55): 1263 (1896)<br><b>Coryne sarcoides var. urnalis</b> <b>(Nyl.) Rehm</b>, in Winter, <i>Rabenh. Krypt.-Fl.</i>, Edn 2 (Leipzig) <b>1.3</b>(lief. 34): 490 (1891) [1896]<br><b>Coryne urnalis</b> <b>(Nyl.) Sacc.</b>, <i>Fungi venet. nov. vel. Crit.</i>, S&#233;r. 4: no. 69 (1875)<br><b>Ombrophila sarcoides * urnalis</b> <b>(Nyl.) P. Karst.</b>, <i>Bidr. K&#228;nn. Finl. Nat. Folk</i> <b>19</b>: 87 (1871)<br><b>Ombrophila urnalis</b> <b>(Nyl.) P. Karst.</b>, <i>Bidr. K&#228;nn. Finl. Nat. Folk</i> <b>19</b>: 87 (1871)<br><b>Peziza cylichnium</b> <b>Tul.</b>, <i>Annls Sci. Nat.</i>, Bot., s&#233;r. 3 <b>19</b>: 174 (1853)


Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 06.09.2012 21:54

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1(Tul.) Korf

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1<b>Bulgaria urnalis</b> <b>Nyl.</b>, <i>Obs. Pez. Fenn.</i>: 73 (1868)<br><b>Coryne cylichnium</b> <b>(Tul.) Sacc.</b>, <i>Syll. fung.</i> (Abellini) <b>8</b>: 643 (1889)<br><b>Coryne sarcoides var. urnalis</b> <b>(Nyl.) Rehm</b>, in Winter, <i>Rabenh. Krypt.-Fl.</i>, Edn 2 (Leipzig) <b>1.3</b>(lief. 34): 490 (1891) [1896]<br><b>Coryne urnalis</b> <b>(Nyl.) Sacc.</b>, <i>Fungi venet. nov. vel. Crit.</i>, S&#233;r. 4: no. 69 (1875)<br><b>Ombrophila urnalis</b> <b>(Nyl.) P. Karst.</b>, <i>Bidr. K&#228;nn. Finl. Nat. Folk</i> <b>19</b>: 87 (1871)<br><b>Peziza cylichnium</b> <b>Tul.</b>, <i>Annls Sci. Nat.</i>, Bot., s&#233;r. 3 <b>19</b>: 174 (1853)

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 1283367


Zmeny urobil:
Dátum: 24.11.2011 21:34

Identifikovateľné:

Old VersionNew Version
1 1micro


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 01.01.2001 00:00

vrtidlovka veľkovýtrusná

Ascocoryne cylichnium
čihovitka větší

Nejedlá huba
Výskyt: IX. - II.