Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Doronicum stiriacum »

História popisu - Doronicum stiriacum

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Ing. Jarmila Richmanová
Dátum: 15.01.2010 07:50

Cena:

Old VersionNew Version
1 10


Zmeny urobil: Ing. Jarmila Richmanová
Dátum: 28.09.2008 13:36

Český názov:

Old VersionNew Version
1kamzičník 1Kamzičník Clusiův

Synonymum:

Old VersionNew Version
1Arnica stiriaca Vill.; Aronicum clusii auct. non (All.) W. D. J. Koch; Doronicum clusii auct. non (All.) Tausch; Doronicum clusii subsp. villosum (Tausch) Vierh.;  1Kamzíčnica Clusiova; Kanzíčnik Clusiov; Arnica stiriaca Vill.; Aronicum clusii auct. non (All.) W. D. J. Koch; Doronicum clusii auct. non (All.) Tausch; Doronicum clusii subsp. villosum (Tausch) Vierh.;

Výskyt od:

Old VersionNew Version
1 17

Výskyt do:

Old VersionNew Version
1 19


Zmeny urobil: Ing. Jarmila Richmanová
Dátum: 28.09.2008 13:33

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1kamzičník

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1(Vill.) Dalla Torre

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1Arnica stiriaca Vill.; Aronicum clusii auct. non (All.) W. D. J. Koch; Doronicum clusii auct. non (All.) Tausch; Doronicum clusii subsp. villosum (Tausch) Vierh.;

Kvalita:

Old VersionNew Version
1 15


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum:

Kamzičník chlpatý

Doronicum stiriacum