Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Orchis mascula subsp. signifera »

História popisu - Orchis mascula subsp. signifera

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Jiří Valíček
Dátum: 04.05.2014 08:08

Cena:

Old VersionNew Version
1 10

Podobné druhy:

Old VersionNew Version
1vstavačovec Fuchsov/Dactylorhiza fuchsii vstavačovec májový/Dactylorhiza majalis  1{7661} {8132}


Zmeny urobil: Jiří Valíček
Dátum: 04.05.2014 08:03

Synonymum:

Old VersionNew Version
1Orchis signifera Vest; Orchis speciosa Host; Orchis ovalis F.W. Schmidt ex Mayer;  1Orchis signifera Vest; Orchis speciosa Host; Orchis ovalis F.W. Schmidt ex Mayer; Orchis pentecostalis Wettst. et Sennholz; Orchis speciosissima Wettst. et Sennholz; Orchis mascula var. signifera (Vest) Steud. et Hochst.; Orchis mascula subsp. speciosa (Mutel) Hegi; Androrchis ovalis (F. W. Schmidt) D. Tyteca et E. Klein;

Výskyt:

Old VersionNew Version
1Louky, pastviny, křoviny. 1Louky, pastviny, křoviny. V ČR je nejvíce rozšířený ve východní polovině Moravy.

Význam:

Old VersionNew Version
1Na Slovensku zraniteľný taxón (VU) V ČR ohrožený druh (C3) 1Na Slovensku zraniteľný taxón (VU), zákonom chránený. V ČR ubývající silně ohrožený druh (C2t), také chráněný.


Zmeny urobil: Jiří Kameníček
Dátum: 03.05.2014 07:45

Klobúk:

Old VersionNew Version
1 1Báze lodyhy i přízemních listů tmavě hnědočerveně tečkované, listeny jednožilné, květy světle nachové nebo tmavě růžové, okvětní lístky osinkatě zašpičatělé, střední lalok pysku přibližně 2x delší postranních, pysk u báze bělavý až nazelenalý, tmavě tečkovaný. Převzato Klíč ke květeně ČR

Podobné druhy:

Old VersionNew Version
1 1vstavačovec Fuchsov/Dactylorhiza fuchsii vstavačovec májový/Dactylorhiza majalis

Výskyt:

Old VersionNew Version
1 1Louky, pastviny, křoviny.

Význam:

Old VersionNew Version
1 1Na Slovensku zraniteľný taxón (VU) V ČR ohrožený druh (C3)

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 10


Zmeny urobil: Ing. Jarmila Richmanová
Dátum: 29.11.2008 21:03

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1Vstavač mužský znamenaný

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1(Vest) Soó

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1Orchis signifera Vest; Orchis speciosa Host; Orchis ovalis F.W. Schmidt ex Mayer;

Kvalita:

Old VersionNew Version
1 15

Výskyt od:

Old VersionNew Version
1 14

Výskyt do:

Old VersionNew Version
1 17


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum:

Vstavač mužský poznačený

Orchis mascula subsp. signifera