Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Echinoderma asperum »

História popisu - Echinoderma asperum

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Slavo Židek
Dátum: 30.07.2018 13:48

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1<b>Agaricus acutesquamosus</b> <b>Weinm.</b>, <i>Syll. Pl. Nov. Ratisb.</i> <b>1</b>: 70 (1824)<br><b>Agaricus asper</b> <b>Pers.</b>, in Hoffmann, <i>Naturgetr. Abbild. Beschr. Schw&#228;mme</i> (Prague) <b>3</b>: tab. 21 (1793)<br><b>Agaricus elvensis</b> <b>Berk. &amp; Broome</b>, <i>Ann. Mag. nat. Hist.</i>, Ser. 3 <b>15</b>: 316 (1865)<br><b>Agaricus friesii</b> <b>Lasch</b>, <i>Linnaea</i> <b>3</b>: 155 (1828)<br><b>Agaricus friesii subsp. acutesquamosus</b> <b>(Weinm.) Fr.</b>, (1874)<br><b>Agaricus friesii</b> <b>Lasch</b>, <i>Linnaea</i> <b>3</b>: 155 (1828) <b><font color='#0000FF'>subsp. friesii</font></b><br><b>Agaricus mariae</b> <b>Klotzsch</b>, <i>Linnaea</i> <b>7</b>: 196 (1832)<br><b>Amanita aspera</b> <b>(Pers.) Pers.</b>, <i>Observ. mycol.</i> (Lipsiae) <b>2</b>: 38 (1800) [1799]<br><b>Amanita aspera</b> <b>(Pers.) Pers.</b>, <i>Observ. mycol.</i> (Lipsiae) <b>2</b>: 38 (1800) [1799] <b><font color='#0000FF'>f. aspera</font></b><br><b>Amanita aspera</b> <b>(Pers.) Pers.</b>, <i>Observ. mycol.</i> (Lipsiae) <b>2</b>: 38 (1800) [1799] <b><font color='#0000FF'>var. aspera</font></b><br><b>Amanita aspera var. elongata</b> <b>Killerm.</b>, <i>Denkschr. Bayer. Botan. Ges. in Regensb.</i> <b>18</b>: 10 (1930)<br><b>Amanita aspera var. fusca</b> <b>Gillet</b>, <i>Hym&#233;nomyc&#232;tes</i> (Alen&#231;on): 49 (1874) [1878]<br><b>Amanita aspera var. olivacea</b> <b>Gillet</b>, <i>Hym&#233;nomyc&#232;tes</i> (Alen&#231;on): 49 (1874) [1878]<br><b>Amanita rubens f. aspera</b> <b>(Pers.) Vesel&#253;</b>, <i>Annls mycol.</i> <b>31</b>(4): 244 (1933)<br><b>Amplariella aspera</b> <b>(Pers.) E.-J. Gilbert</b>, in Bresadola, <i>Iconogr. mycol.</i>, Suppl. I <b>27</b>(suppl. 1): 78 (1940)<br><b>Cystolepiota acutesquamosa</b> <b>(Weinm.) Bon</b>, <i>Docums Mycol.</i> <b>7</b>(nos 27-28): 11 (1977)<br><b>Cystolepiota aspera</b> <b>(Pers.) Bon</b>, <i>Bot. Tidsskr.</i> <b>73</b>: 129 (1978)<br><b>Cystolepiota friesii</b> <b>(Lasch) Bon</b>, <i>Docums Mycol.</i> <b>7</b>(nos 27-28): 12 (1977)<br><b>Echinoderma acutesquamosum</b> <b>(Weinm.) Bon</b>, <i>Docums Mycol.</i> <b>22</b>(no. 88): 28 (1993)<br><b>Echinoderma acutesquamosum</b> <b>(Weinm.) Bon</b>, <i>Docums Mycol.</i> <b>22</b>(no. 88): 28 (1993) <b><font color='#0000FF'>f. acutesquamosum</font></b><br><b>Echinoderma acutesquamosum f. albineum</b> <b>R&#233;audin</b>, <i>Docums Mycol.</i> <b>34</b>(nos 135-136): 88 (2008)<br><b>Echinoderma acutesquamosum f. giganteum</b> <b>(Pil&#225;t) Bon</b>, <i>Docums Mycol.</i> <b>22</b>(no. 88): 28 (1993)<br><b>Echinoderma friesii</b> <b>(Lasch) Bon</b>, <i>Docums Mycol.</i> <b>22</b>(no. 88): 28 (1993)<br><b>Fungus elvensis</b> <b>(Berk. &amp; Broome) Kuntze</b>, <i>Revis. gen. pl.</i> (Leipzig) <b>3</b>(2): 479 (1898)<br><b>Lepiota acutesquamosa</b> <b>(Weinm.) P. Kumm.</b>, <i>F&#252;hr. Pilzk.</i> (Zerbst): 136 (1871)<br><b>Lepiota acutesquamosa</b> <b>(Weinm.) P. Kumm.</b>, <i>F&#252;hr. Pilzk.</i> (Zerbst): 136 (1871) <b><font color='#0000FF'>f. acutesquamosa</font></b><br><b>Lepiota acutesquamosa f. gigantea</b> <b>Pil&#225;t</b>, <i>Sb. n&#225;r. Mus. Praze</i> <b>11B</b>: 3 (1955)<br><b>Lepiota acutesquamosa</b> <b>(Weinm.) P. Kumm.</b>, <i>F&#252;hr. Pilzk.</i> (Zerbst): 136 (1871) <b><font color='#0000FF'>var. acutesquamosa</font></b><br><b>Lepiota acutesquamosa var. congolensis</b> <b>Beeli</b>, (1927)<br><b>Lepiota acutesquamosa var. furcata</b> <b>K&#252;hner</b>, <i>Bull. trimest. Soc. mycol. Fr.</i> <b>52</b>: 210 (1936)<br><b>Lepiota aspera</b> <b>(Pers.) Qu&#233;l.</b>, <i>Enchir. fung.</i> (Paris): 5 (1886)<br><b>Lepiota aspera f. albinea</b> <b>(R&#233;audin) E. Ludw.</b>, <i>Pilzkompendium</i> (Eching) <b>3</b>: 415 (2012)<br><b>Lepiota aspera</b> <b>(Pers.) Qu&#233;l.</b>, <i>Enchir. fung.</i> (Paris): 5 (1886) <b><font color='#0000FF'>f. aspera</font></b><br><b>Lepiota aspera var. acutesquamosa</b> <b>(Weinm.) Singer</b>, <i>Persoonia</i> <b>2</b>(1): 9 (1961)<br><b>Lepiota aspera</b> <b>(Pers.) Qu&#233;l.</b>, <i>Enchir. fung.</i> (Paris): 5 (1886) <b><font color='#0000FF'>var. aspera</font></b><br><b>Lepiota friesii</b> <b>(Lasch) Qu&#233;l.</b>, <i>M&#233;m. Soc. &#201;mul. Montb&#233;liard</i>, S&#233;r. 2 <b>5</b>: 72 (1872)<br><b>Lepiota friesii f. coprinaria</b> <b>Rick</b>, <i>Lilloa</i> <b>1</b>: 321 (1939) [1937]<br><b>Lepiota friesii</b> <b>(Lasch) Qu&#233;l.</b>, <i>M&#233;m. Soc. &#201;mul. Montb&#233;liard</i>, S&#233;r. 2 <b>5</b>: 72 (1872) <b><font color='#0000FF'>f. friesii</font></b><br><b>Lepiota friesii var. acutesquamosa</b> <b>(Weinm.) Qu&#233;l.</b>, <i>M&#233;m. Soc. &#201;mul. Montb&#233;liard</i>, S&#233;r. 2 <b>5</b>: 72 (1872)<br><b>Lepiota friesii var. congolensis</b> <b>Beeli</b>, <i>Bull. Soc. R. Bot. Belg.</i> <b>59</b>: 104 (1927)<br><b>Lepiota friesii</b> <b>(Lasch) Qu&#233;l.</b>, <i>M&#233;m. Soc. &#201;mul. Montb&#233;liard</i>, S&#233;r. 2 <b>5</b>: 72 (1872) <b><font color='#0000FF'>var. friesii</font></b><br><b>Lepiota friesii var. magna</b> <b>Killerm.</b>, <i>Denkschr. Bayer. Botan. Ges. in Regensb.</i> <b>18</b>: 18 (1930)<br><b>Mastocephalus acutesquamosus</b> <b>(Weinm.) Kuntze</b>, <i>Revis. gen. pl.</i> (Leipzig) <b>2</b>: 859 (1891)<br><b>Mastocephalus friesii</b> <b>(Lasch) Kuntze</b>, <i>Revis. gen. pl.</i> (Leipzig) <b>2</b>: 860 (1891)<br><b>Psalliota elvensis</b> <b>(Berk. &amp; Broome) P. Larsen</b>, in Kolderup-Rosenvinge &amp; Warming, <i>Botany of Iceland</i> <b>2</b>: 546 (1931)<br><b>Psalliota elvensis var. alba</b> <b>P. Larsen</b>, in Kolderup-Rosenvinge &amp; Warming, <i>Botany of Iceland</i> <b>2</b>: 546 (1931)<br><b>Psalliota elvensis</b> <b>(Berk. &amp; Broome) P. Larsen</b>, in Kolderup-Rosenvinge &amp; Warming, <i>Botany of Iceland</i> <b>2</b>: 546 (1931) <b><font color='#0000FF'>var. elvensis</font></b>

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
10 1354364


Zmeny urobil:
Dátum: 31.01.2013 17:50

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1Lepiota aspera 1Echinoderma asperum

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1(Pers.) Quél. 1(Pers.) Bon

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 10


Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 01.01.2012 20:19

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1(Pers.) Quél.


Úvodné znenie

Zdroj: Aurel Dermek, Albert Pilát
Poznávajme huby
Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 25.02.2006 17:51

bedlička ostrošupinatá

Lepiota aspera
bedla ostrošupinná

Jedovatá huba
Výskyt: VIII. - XI.

Klobúk/Plodnica:

Klobúk má 50-160 mm v priemere. Za mlada má na klobúku kužeľovité alebo pyramídové šupiny ktoré pri starnutí miznú.

Plodná časť:

Lupene sú biele až bledokrémové, pripojené až voľné.

Hlúbik:

Hlúbik je 50-120 mm dlhý a 5-15 mm hrubý, hnedý, pod prsteňom šupinatý alebo vláknitý. Báza hlúbika je zdurená. Na hlúbiku je veľký ovisnutý prsteň, ktorý sa nedá posúvať.

Dužina:

Dužina je biela, má nepríjemný zápach.

Výtrusný prach:

Výtrusný prach je biely.

Výskyt:

Bedlička ostrošupinatá rastie jednotlivo alebo v skupinkách na bohatej vápenatej pôde pri cestách a lesoch. Nájsť ju môžeme na konci leta a v jeseni.