Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Daphne arbuscula »

História popisu - Daphne arbuscula

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Milan Zajac
Dátum: 25.06.2010 11:08

Cena:

Old VersionNew Version
1 10

Poznámka:

Old VersionNew Version
1Jedovatá, veľmi dekoratívna rastlina. Podobný druh je Daphne cneorum - lykovec voňavý, ktorý nemá podvinuté listy. Tento druh sa na Muránskej planine nevyskytuje, takže zámena je vylúčená. 1Jedovatá, veľmi dekoratívna rastlina. Podobný je Daphne cneorum - lykovec voňavý, ktorý nemá podvinuté listy. Tento druh sa na Muránskej planine nevyskytuje, takže zámena je vylúčená.


Zmeny urobil: Milan Zajac
Dátum: 25.06.2010 11:08

Poznámka:

Old VersionNew Version
1jedovatá rastlina, veľmi dekoratívna rastlina 1jedovatá, veľmi dekoratívna rastlina. Podobný druh je Daphne cneorum - lykovec voňavý, ktorý nemá podvinuté listy. Tento druh sa na Muránskej planine nevyskytuje, takže zámena je vylúčená.


Zmeny urobil: Milan Zajac
Dátum: 25.06.2010 11:06

Klobúk:

Old VersionNew Version
1trváci stálezelený kríček s výškou 10-40 cm. Tvorí poliehavé, alebo vystúpavé trsy. Listy tmavozelené, tuhé, kožovité, čiarkovité, na okraji podvinuté, na koncoch konárikov nakopené. Kvety ružové, štvorpočetné, silno voňajúce, na vrcholoch konárikov, v skupinkách po 3-8. 1Trváci, stálezelený kríček s výškou 10-40 cm. Tvorí poliehavé, alebo vystúpavé trsy. Listy tmavozelené, tuhé, kožovité, čiarkovité, na okraji podvinuté, na koncoch konárikov nakopené. Kvety ružové, štvorpočetné, silno voňajúce, na vrcholoch konárikov, v skupinkách po 3-8.


Zmeny urobil: Milan Zajac
Dátum: 25.06.2010 11:04

Klobúk:

Old VersionNew Version
1trváci stálezelený kríček s výškou 10-40(-50cm). Tvorí poliehavé, alebo vystúpavé trsy. Listy tmavozelené, tuhé, kožovité, čiarkovité, na okraji podvinuté, na koncoch konárikov nakopené. Kvety ružové, štvorpočetné, silno voňajúce, na vrcholoch konárikov, v skupinkách po 3-8. 1trváci stálezelený kríček s výškou 10-40 cm. Tvorí poliehavé, alebo vystúpavé trsy. Listy tmavozelené, tuhé, kožovité, čiarkovité, na okraji podvinuté, na koncoch konárikov nakopené. Kvety ružové, štvorpočetné, silno voňajúce, na vrcholoch konárikov, v skupinkách po 3-8.


Zmeny urobil: Milan Zajac
Dátum: 25.06.2010 11:04

Klobúk:

Old VersionNew Version
1 1trváci stálezelený kríček s výškou 10-40(-50cm). Tvorí poliehavé, alebo vystúpavé trsy. Listy tmavozelené, tuhé, kožovité, čiarkovité, na okraji podvinuté, na koncoch konárikov nakopené. Kvety ružové, štvorpočetné, silno voňajúce, na vrcholoch konárikov, v skupinkách po 3-8.

Výskyt:

Old VersionNew Version
1 1Rastie na vápenatom podloží, na skalnatých, výslnných stanovištiach, v štrbinách skál, na skalných terasách a hranách, niekedy aj na sutinách, často vo veľmi neprístupnom teréne. Slovenský paleoendemit - na svete sa vyskytuje iba v Muránskej planine, kde ma niekoľko lokalít.

Význam:

Old VersionNew Version
1 1zákonom chránený, kategória ohrozenia: EN - silne ohrozený taxón

Poznámka:

Old VersionNew Version
1jedovatá rastlina 1jedovatá rastlina, veľmi dekoratívna rastlina


Zmeny urobil: Ing. Jarmila Richmanová
Dátum: 08.10.2008 21:11

Poznámka:

Old VersionNew Version
1 1jedovatá rastlina


Zmeny urobil: Ing. Jarmila Richmanová
Dátum: 08.10.2008 21:11

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1Lýkovec slovenský

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1Čelak.

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1Daphne abietina (Borbás) Borbás; Daphne cneorum var. abietina Borbás; Daphne juranyiana V. A. Richt., nom. nud.; Rozalia arbuscula (Čelak.) V. A. Richt.;

Kvalita:

Old VersionNew Version
1 15

Výskyt od:

Old VersionNew Version
1 15

Výskyt do:

Old VersionNew Version
1 16


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum:

Lykovec muránsky

Daphne arbuscula