Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Hesperis tristis »

História popisu - Hesperis tristis

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Jiří Valíček
Dátum: 11.09.2012 08:48

Výskyt:

Old VersionNew Version
1Stepní stráně, výslunné suché meze a křoviny především na vápencovém podkladu. Rozšířena v jihovýchodní Evropě (Ukrajina, Balkán) a v panonské oblasti střední Evropy. Na Slovensku se vyskytuje pouze v jižní části země, např. na Devínské kobyle, na Zobore, ve Slovenském krasu, v ČR se vyskytuje jen na jižní Moravě od Znojma přes CHKO Pálava a Hustopečsko, na severu po některé lokality v okolí Brna (Velatice, Santon u Tvarožné). 1Stepní stráně, výslunné suché meze a křoviny především na vápencovém podkladu. Rozšířena v jihovýchodní Evropě (Ukrajina, Balkán) a v panonské oblasti střední Evropy. Na Slovensku se vyskytuje pouze v jižní části země, např. na Devínské kobyle a na Zobore, v ČR se vyskytuje jen na jižní Moravě od Znojma přes CHKO Pálava a Hustopečsko, na severu po některé lokality v okolí Brna (Velatice, Santon u Tvarožné).


Zmeny urobil: Jiří Valíček
Dátum: 11.09.2012 07:49

Výskyt:

Old VersionNew Version
1 1Stepní stráně, výslunné suché meze a křoviny především na vápencovém podkladu. Rozšířena v jihovýchodní Evropě (Ukrajina, Balkán) a v panonské oblasti střední Evropy. Na Slovensku se vyskytuje pouze v jižní části země, např. na Devínské kobyle, na Zobore, ve Slovenském krasu, v ČR se vyskytuje jen na jižní Moravě od Znojma přes CHKO Pálava a Hustopečsko, na severu po některé lokality v okolí Brna (Velatice, Santon u Tvarožné).

Význam:

Old VersionNew Version
1 1Na Slovensku vzácný druh zařazený v červeném seznamu (NT), v ČR ubývající silně ohrožený druh (C2b).


Zmeny urobil: Jiří Kameníček
Dátum: 10.09.2012 23:04

Klobúk:

Old VersionNew Version
1 1Korunní lístky úzce podlouhle obvejčité, zelenavě nebo fialově žluté a zpravidla fialově žilkované, později chabě zpět zahnuté. Převzato Klíč ke květeně ČR

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 10


Zmeny urobil: Ing. Jarmila Richmanová
Dátum: 29.11.2008 08:50

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1Večernice smutná

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1L.

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1Deilosoma tristis (L.) Spach; Hesperis desertorum Velen.; Kladnia tristis (L.) Schur;

Kvalita:

Old VersionNew Version
1 16

Výskyt od:

Old VersionNew Version
1 15

Výskyt do:

Old VersionNew Version
1 16


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum:

Večernica smutná

Hesperis tristis