Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Cortusa matthioli »

História popisu - Cortusa matthioli

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Ing. Jarmila Richmanová
Dátum: 15.01.2010 14:25

Cena:

Old VersionNew Version
1 10


Zmeny urobil: Ing. Jarmila Richmanová
Dátum: 28.09.2008 20:34

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1Kruhatka Matthiolova

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1L.

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1Androsace primuloides Moench; Primula matthioli (L.) Richt.;

Kvalita:

Old VersionNew Version
1 15

Výskyt od:

Old VersionNew Version
1 15

Výskyt do:

Old VersionNew Version
1 18


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum:

Kortúza Matthioliho

Cortusa matthioli