Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Epipactis muelleri »

História popisu - Epipactis muelleri

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Jiří Kameníček
Dátum: 13.07.2012 16:38

Cena:

Old VersionNew Version
1 10

Klobúk:

Old VersionNew Version
1Rostliny větší, až 25 cm dlouhé, květy nicí, epichil bělavý, při okraji a na bázi slabě narůžovělý, blizna v pravém úhlu k podélné ose květu, rostelum (vrchol blizny) zahnuté dozadu. 1Rostliny větší, až 25 cm dlouhé, květy nicí, epichil bělavý, při okraji a na bázi slabě narůžovělý, blizna v pravém úhlu k podélné ose květu, rostelum (vrchol blizny) zahnuté dozadu. Převzato Klíč ke květeně ČR


Zmeny urobil: Jiří Kameníček
Dátum: 08.07.2012 08:17

Klobúk:

Old VersionNew Version
1 1Rostliny větší, až 25 cm dlouhé, květy nicí, epichil bělavý, při okraji a na bázi slabě narůžovělý, blizna v pravém úhlu k podélné ose květu, rostelum (vrchol blizny) zahnuté dozadu.

Výskyt:

Old VersionNew Version
1 1Světlé lesy a křoviny na vápnitých podkladech

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 10


Zmeny urobil: Ing. Jarmila Richmanová
Dátum: 05.03.2010 07:41

Slovenský názov:

Old VersionNew Version
1kKruštík rožkatý 1kruštík rožkatý


Zmeny urobil: Ing. Jarmila Richmanová
Dátum: 15.01.2010 20:48

Slovenský názov:

Old VersionNew Version
1Kruštík rožkatý 1kKruštík rožkatý


Zmeny urobil: Ing. Jarmila Richmanová
Dátum: 02.10.2008 20:54

Český názov:

Old VersionNew Version
1Kruštík 1Kruštík růžkatý

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1Parapactis epipactoides Zimm.; Epipactis viridiflora auct. p. p.; Epipactis phyllanthes auct.;


Zmeny urobil: Ing. Jarmila Richmanová
Dátum: 02.10.2008 20:53

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1Kruštík

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1Godfery

Kvalita:

Old VersionNew Version
1 15

Výskyt od:

Old VersionNew Version
1 16

Výskyt do:

Old VersionNew Version
1 18


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum:

Kruštík rožkatý

Epipactis muelleri