Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Pilosella aurantiaca »

História popisu - Pilosella aurantiaca

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Mgr. Patrik Mlčoch
Dátum: 13.06.2019 14:44

Klobúk:

Old VersionNew Version
1 1Jeden z mála druhů jestřábníků s červenými až oranžovými ligulami, v nižších polohách (tedy polohách se sekundárním areálem) nezaměnitelný.

Podobné druhy:

Old VersionNew Version
1 1Liguly nachově až oranžově červené či oranžové 1. rostliny s alespoň (2)4 úbory v květenství - vzhledu aurantiacum Pilosella rubrum - Alpy, Šumava, Krkonoše a jižní Karpaty Pilosella fuscoatrum - jen Krkonoše, Šumava a Tatry Pilosella blyttianum - jen Šumava a Krkonoše 2. rostliny s 2-4 úbory v hluboce vidlicovitě větveném vrcholíku, vz. 1 úbor Pilosella stoloniflora - vysoké Sudety Pilosella rubripilosella

Výskyt:

Old VersionNew Version
1 1Horský druh. V ČR vyrůstá pouze v horách Sudet a na Šumavě, kde vyrůstá převážně na loukách. Lokálně vytváří početné populace také na loukách v Nízkém Jeseníku a jeho podhůří, avšak zde se pravděpodobně jedná o sekundární alochtonní výskyt. V jiných oblastech ČR v nižších polohách velmi často zplaňuje ze zahrad, kde se občas pěstuje.

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 10


Zmeny urobil: Ing. Jarmila Richmanová
Dátum: 20.09.2008 13:29

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1Jestřábník oranžový

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1(L.) F. W. Schultz et Sch. Bip.

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1Jastraník pomarančový, Hieracium aurantiacum L.

Kvalita:

Old VersionNew Version
1 17

Výskyt od:

Old VersionNew Version
1 17

Výskyt do:

Old VersionNew Version
1 19


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum:

Chlpánik oranžový

Pilosella aurantiaca