Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Helianthemum grandiflorum »

História popisu - Helianthemum grandiflorum

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Ing. Jarmila Richmanová
Dátum: 20.12.2009 21:08

Kvalita:

Old VersionNew Version
16 17


Zmeny urobil: Ing. Jarmila Richmanová
Dátum: 20.12.2009 21:03

Slovenský názov:

Old VersionNew Version
1Devätorník veľkovetý 1Devätorník veľkokvetý


Zmeny urobil: Ing. Jarmila Richmanová
Dátum: 20.09.2008 21:09

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1Devaterník velkokvětý

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1(Scop.) DC.

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1Helianthemum chamaecistus Mill.; Helianthemum nummularium auct. non (L.) Mill.; Helianthemum vulgare Gaertn.; Helianthemum vulgare ß grandiflorum Roth; Cistus grandiflorus Scop.

Kvalita:

Old VersionNew Version
1 16

Výskyt od:

Old VersionNew Version
1 16

Výskyt do:

Old VersionNew Version
1 19


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum:

Devätorník veľkovetý

Helianthemum grandiflorum