Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Campanula rotundifolia subsp. sudetica »

História popisu - Campanula rotundifolia subsp. sudetica

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Jiří Valíček
Dátum: 20.08.2013 18:32

Cena:

Old VersionNew Version
1 10

Podobné druhy:

Old VersionNew Version
1zvonček okrúhlolistý pravý/Campanula rotundifolia subsp. rotundifolia 1{8426}


Zmeny urobil: Jiří Valíček
Dátum: 20.08.2013 18:24

Význam:

Old VersionNew Version
1V ČR silně ohrožený druh (C2) zákonem chráněný. 1V ČR silně ohrožený druh (C2r), zákonem chráněný.


Zmeny urobil: Jiří Kameníček
Dátum: 20.08.2013 17:10

Klobúk:

Old VersionNew Version
1 1Rostliny hustě trsnaté až polštářovité, přízemní listy z části přezimují a vytrvávají po celý život rostliny, lodyha nevětvená, květenství 1-5květé, kališní cípy pří bázi do 1,5 mm široké, koruna sytě modrá až modrofialová, lodyha jen v dolní části hustě olistěná. Převzato Klíč ke květeně ČR

Podobné druhy:

Old VersionNew Version
1 1zvonček okrúhlolistý pravý/Campanula rotundifolia subsp. rotundifolia

Význam:

Old VersionNew Version
1V ČR zákonem chráněný ohrožený taxon. 1V ČR silně ohrožený druh (C2) zákonem chráněný.


Zmeny urobil: Jiří Valíček
Dátum: 21.06.2012 11:20

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1Campanula rotundifolia subsp. sudecica 1Campanula rotundifolia subsp. sudetica

Výskyt:

Old VersionNew Version
1 1Roste na skalách a sutích nejvyšších horských poloh. Vyskytuje se pouze v ČR Krkonoších a Hrubém Jeseníku.

Význam:

Old VersionNew Version
1 1V ČR zákonem chráněný ohrožený taxon.

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 10


Zmeny urobil: Jiří Valíček
Dátum: 19.09.2011 09:10

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1Campamula rotundifolia subsp. sudecica 1Campanula rotundifolia subsp. sudecica


Zmeny urobil: Ing. Jarmila Richmanová
Dátum: 02.12.2008 06:35

Slovenský názov:

Old VersionNew Version
1Zvonek okrouhlolistý sudetský 1zvonček okrúhlolistý sudetský

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1Zvonek okrouhlolistý sudetský

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1Canpamula rotundifolia subsp.sudecica 1Campamula rotundifolia subsp. sudecica

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1(Hruby) Soó

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1Campanula tatrae Borbás subsp. sudetica (Hruby) Kovanda; Campanula sudetica Hruby;

Kvalita:

Old VersionNew Version
1 15

Výskyt od:

Old VersionNew Version
1 16

Výskyt do:

Old VersionNew Version
1 17

Poznámka:

Old VersionNew Version
1 1na Slovensku nerastie


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum:

Zvonek okrouhlolistý sudetský

Canpamula rotundifolia subsp.sudecica