Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Veratrum album subsp. album »

História popisu - Veratrum album subsp. album

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Ing. Jarmila Richmanová
Dátum: 03.10.2008 21:01

Slovenský názov:

Old VersionNew Version
1Kýchavica Lobelova 1Kýchavica biela pravá

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1Kýchavice bílá pravá

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1Veratrum lobelianum 1Veratrum album subsp. album

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1L.

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1Veratrum album subsp. albicans (Gaudin) Holub

Kvalita:

Old VersionNew Version
1 16

Výskyt od:

Old VersionNew Version
1 17

Výskyt do:

Old VersionNew Version
1 18


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum:

Kýchavica Lobelova

Veratrum lobelianum