Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Eupatorium cannabinum »

História popisu - Eupatorium cannabinum

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 30.12.2020 13:20

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1L.


Zmeny urobil: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 30.12.2020 12:52

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1L. 1

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
10 141604


Zmeny urobil: Jiří Valíček
Dátum: 08.03.2013 21:01

Klobúk:

Old VersionNew Version
1Listy vstřícné 3 nebo 5tičetné, 5květé úbory cca 10mm dlouhé v mnohoramenných bohatých vrcholících, lůžko bez plevek, samičí květy 5četné, špinavě růžové až světle fialové. Převzato Klíč ke květeně ČR 1Listy vstřícné 3 nebo 5četné, 5květé úbory cca 10 mm dlouhé v mnohoramenných bohatých vrcholících, lůžko bez plevek, samičí květy 5četné, špinavě růžové až světle fialové. Převzato Klíč ke květeně ČR

Podobné druhy:

Old VersionNew Version
1mačucha cesnačkovitá/Adenostyles alliariae 1{7764}

Výskyt:

Old VersionNew Version
1Vlhké a lužní lesy, břehy vodních toků, lesní paeky 1Vlhké a lužní lesy, břehy vodních toků, lesní cesty a paseky.


Zmeny urobil: Jiří Kameníček
Dátum: 08.03.2013 19:47

Klobúk:

Old VersionNew Version
1 1Listy vstřícné 3 nebo 5tičetné, 5květé úbory cca 10mm dlouhé v mnohoramenných bohatých vrcholících, lůžko bez plevek, samičí květy 5četné, špinavě růžové až světle fialové. Převzato Klíč ke květeně ČR

Podobné druhy:

Old VersionNew Version
1 1mačucha cesnačkovitá/Adenostyles alliariae

Výskyt:

Old VersionNew Version
1 1Vlhké a lužní lesy, břehy vodních toků, lesní paeky

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 10


Zmeny urobil: Ing. Jarmila Richmanová
Dátum: 28.09.2008 16:05

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1Sadec konopáč

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1L.

Kvalita:

Old VersionNew Version
1 17

Výskyt od:

Old VersionNew Version
1 17

Výskyt do:

Old VersionNew Version
1 19


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum:

Konopáč obyčajný

Eupatorium cannabinum