Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Discina fastigiata »

História popisu - Discina fastigiata

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Vladimír Kunca
Dátum: 25.05.2022 17:51

Výskyt:

Old VersionNew Version
1Ušiak zväzkovitý rastie v apríli a máji, najčastejšie v listnatých lesoch na vápencovom podloží, prípadne na bohatších pôdach z neutrálnych hornín ako sú napr. andezity. Biotop: [151704][151188][150973][151795] 1Ušiak zväzkovitý rastie v apríli a máji, najčastejšie v listnatých lesoch na vápencovom podloží, prípadne na bohatších pôdach z neutrálnych hornín ako sú napr. andezity alebo v lužných lesoch. Biotop: [151704][151188][150973][151795]


Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 04.06.2021 01:06

Kvalita:

Old VersionNew Version
15 1

Cena:

Old VersionNew Version
132 1


Zmeny urobil: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 13.06.2020 20:11

Synonymum:

Old VersionNew Version
1<b>Gyromitra fastigiata</b> <b>(Krombh.) Rehm</b>, <i>Rabenh. Krypt.-Fl.</i>, Edn 2 (Leipzig) <b>1.3</b>(lief. 53): 1194 (1895) [1896]<br><b>Helvella fastigiata</b> <b>Krombh.</b>, <i>Naturgetr. Abbild. Beschr. Schw&#228;mme</i> (Prague) <b>3</b>: 32 (1834)<br><b>Maublancomyces fastigiatus</b> <b>(Krombh.) Herter</b> [as '<i>fastigiata</i>'], <i>Rev. Sudamer. Bot.</i> <b>10</b>(1): 17 (1951)<br><b>Neogyromitra fastigiata</b> <b>(Krombh.) McKnight</b>, <i>Mycologia</i> <b>60</b>: 725 (1968)<br><b>Physomitra infula var. fastigiata</b> <b>(Krombh.) Boud.</b>, <i>Hist. Class. Discom. Eur.</i> (Paris): 35 (1907) 1<b>Gyromitra fastigiata</b> <b>(Krombh.) Rehm</b>, <i>Rabenh. Krypt.-Fl.</i>, Edn 2 (Leipzig) <b>1.3</b>(lief. 53): 1194 (1895) [1896]<br><b>Helvella fastigiata</b> <b>Krombh.</b>, <i>Naturgetr. Abbild. Beschr. Schw&#228;mme</i> (Prague) <b>3</b>: 32 (1834)<br><b>Maublancomyces fastigiatus</b> <b>(Krombh.) Herter</b> [as '<i>fastigiata</i>'], <i>Rev. Sudamer. Bot.</i> <b>10</b>(1): 17 (1951)<br><b>Neogyromitra fastigiata</b> <b>(Krombh.) McKnight</b>, <i>Mycologia</i> <b>60</b>(3): 725 (1968)<br><b>Physomitra infula var. fastigiata</b> <b>(Krombh.) Boud.</b>, <i>Hist. Class. Discom. Eur.</i> (Paris): 35 (1907)

Kvalita:

Old VersionNew Version
16 15

Cena:

Old VersionNew Version
1 132


Zmeny urobil: Vojtech Pšenka
Dátum: 07.04.2018 20:54

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1Gyromitra fastigiata 1Discina fastigiata

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1(Krombh.) Rehm 1(Krombh.) Svrček & J. Moravec

Synonymum:

Old VersionNew Version
1Discina fastigiata (Krombh.) Svr.et J.Mor.; Helvella fastigiata Krombh.; Neogyromitra fastigiata (Krombh.) Dermek 1<b>Gyromitra fastigiata</b> <b>(Krombh.) Rehm</b>, <i>Rabenh. Krypt.-Fl.</i>, Edn 2 (Leipzig) <b>1.3</b>(lief. 53): 1194 (1895) [1896]<br><b>Helvella fastigiata</b> <b>Krombh.</b>, <i>Naturgetr. Abbild. Beschr. Schw&#228;mme</i> (Prague) <b>3</b>: 32 (1834)<br><b>Maublancomyces fastigiatus</b> <b>(Krombh.) Herter</b> [as '<i>fastigiata</i>'], <i>Rev. Sudamer. Bot.</i> <b>10</b>(1): 17 (1951)<br><b>Neogyromitra fastigiata</b> <b>(Krombh.) McKnight</b>, <i>Mycologia</i> <b>60</b>: 725 (1968)<br><b>Physomitra infula var. fastigiata</b> <b>(Krombh.) Boud.</b>, <i>Hist. Class. Discom. Eur.</i> (Paris): 35 (1907)

Kvalita:

Old VersionNew Version
15 16

Cena:

Old VersionNew Version
132 1

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 1313270


Zmeny urobil: Vladimír Kunca
Dátum: 08.05.2009 21:55

Cena:

Old VersionNew Version
123 132

Výskyt:

Old VersionNew Version
1Ušiak zväzkovitý rastie v apríli a máji, najčastejšie v listnatých lesoch na vápencovom podloží, prípadne na bohatších pôdach z neutrálnych hornín ako s[ napr. andezity. Biotop: [151704][151188][150973][151795] 1Ušiak zväzkovitý rastie v apríli a máji, najčastejšie v listnatých lesoch na vápencovom podloží, prípadne na bohatších pôdach z neutrálnych hornín ako sú napr. andezity. Biotop: [151704][151188][150973][151795]


Zmeny urobil: Vladimír Kunca
Dátum: 06.05.2009 09:51

Výskyt:

Old VersionNew Version
1Ušiak zväzkovitý rastie v apríli a máji, najčastejšie v listnatých lesoch na vápencovom podloží, prípadne na bohatších pôdach z neutrálnych hornín ako andezity. Biotop: [151704][151188][150973][151795] 1Ušiak zväzkovitý rastie v apríli a máji, najčastejšie v listnatých lesoch na vápencovom podloží, prípadne na bohatších pôdach z neutrálnych hornín ako s[ napr. andezity. Biotop: [151704][151188][150973][151795]


Zmeny urobil: Vladimír Kunca
Dátum: 06.05.2009 09:51

Výskyt:

Old VersionNew Version
1Ušiak zväzkovitý rastie v apríli a máji, najčastejšie v listnatých lesoch na vápencovom podloží, prípadne na bohatších pôdach z neutrálnych hornín ako andezity. Biotop: [151704][151188][150973] 1Ušiak zväzkovitý rastie v apríli a máji, najčastejšie v listnatých lesoch na vápencovom podloží, prípadne na bohatších pôdach z neutrálnych hornín ako andezity. Biotop: [151704][151188][150973][151795]


Zmeny urobil: Vladimír Kunca
Dátum: 05.05.2009 22:00

Výskyt:

Old VersionNew Version
1Ušiak zväzkovitý rastie v apríli a máji, najčastejšie v listnatých lesoch na vápencovom podloží. Biotop: [151704][151188][150973] 1Ušiak zväzkovitý rastie v apríli a máji, najčastejšie v listnatých lesoch na vápencovom podloží, prípadne na bohatších pôdach z neutrálnych hornín ako andezity. Biotop: [151704][151188][150973]


Zmeny urobil: Vladimír Kunca
Dátum: 05.05.2009 21:59

Výskyt:

Old VersionNew Version
1Ušiak zväzkovitý rastie v apríli a máji, najčastejšie v listnatých lesoch na vápencovom podloží. 1Ušiak zväzkovitý rastie v apríli a máji, najčastejšie v listnatých lesoch na vápencovom podloží. Biotop: [151704][151188][150973]

Význam:

Old VersionNew Version
1Je jedlý a rovnako chutný ako {775}. 1Je jedlý a rovnako chutný ako {775}, je však vzácnejší.


Zmeny urobil: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 30.10.2007 14:48

Cena:

Old VersionNew Version
1700 123

Význam:

Old VersionNew Version
1Je jedlý a rovnako chutný ako <a class=fade name=gir_gigas href='./atlas_detail.php?id=775'>ušiak obrovský</a>. 1Je jedlý a rovnako chutný ako {775}.


Zmeny urobil: Ing. Milan Zelenay
Dátum: 24.03.2006 19:30

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1(Krombh.) Rehm

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1Discina fastigiata (Krombh.) Svr.et J.Mor.; Helvella fastigiata Krombh.; Neogyromitra fastigiata (Krombh.) Dermek


Úvodné znenie

Zdroj: Aurel Dermek
Atlas našich húb
Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 04.03.2003 13:01

Ušiak zväzkovitý

Gyromitra fastigiata
Ucháč svazčitý

Chránená huba
Pokuta za jednu plodnicu: 700 EUR
Výskyt: IV. - V.

Klobúk/Plodnica:

Klobúk je nepravidelne zväzkovitý. vyúsťuje do niekoľkých dlhých výbežkov. Býva 40-60 mm vysoký a 50-80 mm široký, na povrchu vráskavý, miestami až mozgovito laločnatý, červenohnedastý.

Hlúbik:

Hlúbik je 30-50 mm dlhý a 25-40 mm hrubý, biely, zamatový, pozdĺžne vráskavý.

Dužina:

Celá huba je dutá, dužinu má bielu, tenkú a krehkú, bez nápadnej chuti a vône.

Výskyt:

Ušiak zväzkovitý rastie v apríli a máji, najčastejšie v listnatých lesoch na vápencovom podloží.

Význam:

Je jedlý a rovnako chutný ako ušiak obrovský.