Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Aconitum firmum »

História popisu - Aconitum firmum

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Ing. Jarmila Richmanová
Dátum: 17.01.2010 18:34

Cena:

Old VersionNew Version
1 10


Zmeny urobil: Ing. Jarmila Richmanová
Dátum: 06.11.2008 20:23

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1Oměj tuhý

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1Rchb.

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1Aconitum koelleanum var. firmum (Rchb.) Rchb.; Aconitum napellus auct. non L.; Aconitum napellus subsp. firmum (Rchb.) Gáyer; Aconitum napellus subsp. skerisorae auct. non (Gáyer) Seitz; Aconitum palmatifidum Rchb. (p. p.); Aconitum tatrae Borbás;

Kvalita:

Old VersionNew Version
1 15

Výskyt od:

Old VersionNew Version
1 17

Výskyt do:

Old VersionNew Version
1 19

Poznámka:

Old VersionNew Version
1 1jedovatá rastlina


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum:

Prilbica tuhá

Aconitum firmum