Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Senecio subalpinus »

História popisu - Senecio subalpinus

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Jiří Kameníček
Dátum: 27.08.2012 22:01

Kvalita:

Old VersionNew Version
14 16

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 10


Zmeny urobil: Ing. Jarmila Richmanová
Dátum: 20.11.2008 20:56

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1Starček podalpský

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1W. D. J. Koch

Kvalita:

Old VersionNew Version
1 14

Výskyt od:

Old VersionNew Version
1 17

Výskyt do:

Old VersionNew Version
1 19


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum:

Starček subalpínsky

Senecio subalpinus