Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Cypripedium calceolus »

História popisu - Cypripedium calceolus

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Jiří Valíček
Dátum: 14.06.2013 10:57

Výskyt do:

Old VersionNew Version
17 16

Cena:

Old VersionNew Version
1 10

Výskyt:

Old VersionNew Version
1 1Světlé, převážně listnaté lesy, lesní okraje a křovinaté louky na vápencovém podkladu.

Význam:

Old VersionNew Version
1 1Na Slovensku ohrožený druh v kategorii zranitelný (VU), zákonem chráněný. V ČR silně ohrožený (C2b), také chráněný.

Poznámka:

Old VersionNew Version
1 1Jako všechny druhy čeledi Orchidaceae spadá pod ochranu mezinárodní úmluvy CITES. Je uvedený také v příloze II. Směrnice o stanovištích 92/43/EHS (NATURA 2000).

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 10


Zmeny urobil: Ing. Jarmila Richmanová
Dátum: 11.01.2010 20:48

Slovenský názov:

Old VersionNew Version
1 1


Zmeny urobil: Ing. Jarmila Richmanová
Dátum: 20.09.2008 17:45

Kvalita:

Old VersionNew Version
1 15

Výskyt od:

Old VersionNew Version
1 15

Výskyt do:

Old VersionNew Version
1 17


Zmeny urobil: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 05.06.2008 18:52

Slovenský názov:

Old VersionNew Version
1Střevíčník pantoflíček-Črievičník papučkový 1Črievičník papučkový

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1Střevíčník pantoflíček

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1L.


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum:

Střevíčník pantoflíček-Črievičník papučkový

Cypripedium calceolus