Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Tripolium pannonicum »

História popisu - Tripolium pannonicum

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Milan Zajac
Dátum: 09.03.2011 20:10

Cena:

Old VersionNew Version
1 10

Výskyt:

Old VersionNew Version
1Slanomilný druh, typickým biotopom sú na jar vlhké, v lete vysychavé lúky s nízkou vegetáciou. Z celkového počtu asi 55 lokalít je potvrdený už len asi na 17, v SR rastie zriedkavo najmä v okolí Nových Zámkov Komárna, Štúrova a Východoslovenskej nížiny 1Slanomilný druh, typickým biotopom sú na jar vlhké, v lete vysychavé lúky s nízkou vegetáciou. Z celkového počtu asi 55 lokalít je potvrdený už len asi na 17, v SR rastie zriedkavo najmä v okolí Bratislavy, Nových Zámkov, Komárna, Štúrova a Východoslovenskej nížiny


Zmeny urobil: Milan Zajac
Dátum: 09.03.2011 20:10

Výskyt:

Old VersionNew Version
1 1Slanomilný druh, typickým biotopom sú na jar vlhké, v lete vysychavé lúky s nízkou vegetáciou. Z celkového počtu asi 55 lokalít je potvrdený už len asi na 17, v SR rastie zriedkavo najmä v okolí Nových Zámkov Komárna, Štúrova a Východoslovenskej nížiny

Význam:

Old VersionNew Version
1 1zákonom chránený, kategória ohrozenia: EN - Silne ohrozený taxón

Poznámka:

Old VersionNew Version
1 1Panónsky endemit


Zmeny urobil: Ing. Jarmila Richmanová
Dátum: 09.01.2010 20:49

Klobúk:

Old VersionNew Version
1Pokuta 800 Sk 1


Zmeny urobil: Ladislav Ševčík
Dátum: 23.09.2008 17:15

Klobúk:

Old VersionNew Version
1 1Pokuta 800 Sk


Zmeny urobil: Ing. Jarmila Richmanová
Dátum: 15.09.2008 15:17

Slovenský názov:

Old VersionNew Version
1Astra salnistá 1Astrička panónska

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1Hvězdnice slanistá panonská

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1Aster tripolium 1Tripolium pannonicum

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1(Jacq.) Dobrocz.

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1Aster tripolium subsp. pannonicum (Jacq.) Soó; Tripolium vulgare subsp. pannonicum (Jacq.) Soják, nom. illeg.

Kvalita:

Old VersionNew Version
1 15

Výskyt od:

Old VersionNew Version
1 17

Výskyt do:

Old VersionNew Version
1 19


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum:

Astra salnistá

Aster tripolium