Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Aster amelloides »

História popisu - Aster amelloides

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Jiří Valíček
Dátum: 24.10.2013 17:15

Význam:

Old VersionNew Version
1kategória ohrozenia: LR - menej ohrozený druh.  1kategória ohrozenia: NT - potenciálne zraniteľný druh. V ČR ohrožený druh (C3), chráněný zákonem.

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 10


Zmeny urobil: Milan Zajac
Dátum: 25.02.2011 10:48

Kvalita:

Old VersionNew Version
16 110

Výskyt:

Old VersionNew Version
1 1Rastie na výslnných lúkach a pasienkoch. Na Slovensku sa vyskytuje roztrúsene najmä v teplejších oblastiach.

Význam:

Old VersionNew Version
1 1kategória ohrozenia: LR - menej ohrozený druh.


Zmeny urobil: Ing. Jarmila Richmanová
Dátum: 15.09.2008 15:13

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1Hvězdnice chlumní

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1Besser

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1Astra kopcová; Aster amellus auct. non L.; Aster amellus subsp. scepusiensis (Kit.) Dostál; Aster bessarabicus Bernh. ex Rchb.; Aster scepusiensis Kit.;

Kvalita:

Old VersionNew Version
1 16

Výskyt od:

Old VersionNew Version
1 16

Výskyt do:

Old VersionNew Version
1 18


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum:

Astra spišská

Aster amelloides