Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Astragalus penduliflorus »

História popisu - Astragalus penduliflorus

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Milan Zajac
Dátum: 13.09.2011 11:06

Cena:

Old VersionNew Version
1 10

Poznámka:

Old VersionNew Version
1 1Mimoriadne vzácny, dekoratívny druh, s ktorým sa, vďaka svojmu výskytu na ťažko prístupných stanovištiach, môže bežný turista stretnúť len vzácne.


Zmeny urobil: Milan Zajac
Dátum: 13.09.2011 10:50

Význam:

Old VersionNew Version
1zákonom chránený, kategória ohrozenia: EN - kriticky ohrozený taxón 1zákonom chránený, kategória ohrozenia: EN - silne ohrozený taxón


Zmeny urobil: Milan Zajac
Dátum: 13.09.2011 10:49

Výskyt:

Old VersionNew Version
1Rastie na vo vyšších polohách v subalpínskom až alpínskom stupni na kamenistých holiach a strmých svahoch, lavínových žľaboch, často na pomerne nedostupných miestach. Na Slovensku má len dve oblasti výskytu: Belianske Tatry a Veľká Fatra. V obidvoch pohoriach má niekoľko mikrolokalít. 1Rastie na vo vyšších polohách v subalpínskom až alpínskom stupni na kamenistých holiach a strmých svahoch, lavínových žľaboch, často na pomerne nedostupných miestach. Na Slovensku má len dve oblasti výskytu: Belianske Tatry a Veľká Fatra. V obidvoch pohoriach má niekoľko mikrolokalít, zväčša mimo turistických chodníkov.


Zmeny urobil: Milan Zajac
Dátum: 13.09.2011 10:48

Výskyt od:

Old VersionNew Version
1 16

Výskyt do:

Old VersionNew Version
1 17

Výskyt:

Old VersionNew Version
1 1Rastie na vo vyšších polohách v subalpínskom až alpínskom stupni na kamenistých holiach a strmých svahoch, lavínových žľaboch, často na pomerne nedostupných miestach. Na Slovensku má len dve oblasti výskytu: Belianske Tatry a Veľká Fatra. V obidvoch pohoriach má niekoľko mikrolokalít.

Význam:

Old VersionNew Version
1 1zákonom chránený, kategória ohrozenia: EN - kriticky ohrozený taxón


Zmeny urobil: Ing. Jarmila Richmanová
Dátum: 01.10.2008 20:26

Český názov:

Old VersionNew Version
1Kozinec 1Kozinec poniklý


Zmeny urobil: Ing. Jarmila Richmanová
Dátum: 01.10.2008 14:32

Slovenský názov:

Old VersionNew Version
1Králik biely 1Kozinec ovisnutý

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1Kozinec

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1Chrysanthemum leucanthemum 1Astragalus penduliflorus

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1L. 1Lam.

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1Phaca alpina auct. non Jacq.: G. Reuss; Phaca penduliflora (Lam.) Gams;

Kvalita:

Old VersionNew Version
1 15


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum:

Králik biely

Chrysanthemum leucanthemum L.