Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Gentiana asclepiadea »

História popisu - Gentiana asclepiadea

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Jiří Valíček
Dátum: 21.08.2012 10:05

Výskyt:

Old VersionNew Version
1 1Vlhké louky, lesní lemy, paseky a světliny, okraje cest v horských polohách.

Význam:

Old VersionNew Version
1 1V ČR zákonem chráněný ohrožený druh (C3).


Zmeny urobil: Jiří Kameníček
Dátum: 13.08.2012 10:49

Klobúk:

Old VersionNew Version
1 1Květy přisedlé, listy kopinaté, obvykle širší než 2cm, výrazně 3-5 žilné, koruna zářivě sytě azurově modrá, mezi cípy skládaná. Převzato Klíč ke květeně ČR

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 10


Zmeny urobil: Ing. Jarmila Richmanová
Dátum: 23.09.2008 20:41

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1L.

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1Dasystephana asclepiadea (L.) Borkh. ; Pneumonanthe asclepiadea (L.) F. W. Schmidt;

Kvalita:

Old VersionNew Version
1 17

Výskyt od:

Old VersionNew Version
1 18

Výskyt do:

Old VersionNew Version
1 110


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum:

Horec luskáčovitý

Gentiana asclepiadea
Hořec tolitovitý