Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Gentiana clusii »

História popisu - Gentiana clusii

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Ing. Jarmila Richmanová
Dátum: 14.01.2010 14:25

Cena:

Old VersionNew Version
1 10


Zmeny urobil: Ing. Jarmila Richmanová
Dátum: 23.09.2008 20:33

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1Hořec Clusiův

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1Perr. et Songeon

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1Ciminalis clusii (Perr. et Songeon) Holub; Gentiana acaulis auct. non L.; Gentiana grandiflora Lam.; Gentiana vulgaris Beck;

Kvalita:

Old VersionNew Version
1 15

Výskyt od:

Old VersionNew Version
1 14

Výskyt do:

Old VersionNew Version
1 16


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum:

Horec Clusiov

Gentiana clusii