Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Protodontia fascicularis »

História popisu - Protodontia fascicularis

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 30.12.2011 16:38

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1(Alb. & Schwein.) Pilát


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 01.01.2001 00:00

zubčekovka zväzkovitá

Protodontia fascicularis