Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Gentiana verna »

História popisu - Gentiana verna

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Jiří Valíček
Dátum: 16.01.2014 09:16

Význam:

Old VersionNew Version
1Na Slovensku zákonom chránené, zranitelný druh (VU). V ČR ubývající kriticky ohrožený druh s možností vyhynutí (C1t), zákonem chráněno. 1Na Slovensku zranitelný druh (VU). V ČR ubývající kriticky ohrožený druh s možností vyhynutí (C1t), zákonem chráněný.


Zmeny urobil: Jiří Valíček
Dátum: 10.01.2013 07:41

Výskyt:

Old VersionNew Version
1Slatinné kosené a vypásané louky, kamenté svahy, horské mokvavé skalky a terasy v karech, půdy minerálně bohaté. Horský druh jižní a střední Evropy, v ČR pouze v Hrubém Jeseníku a jižních Čechách, na Slovensku více rozšířen. 1Slatinné kosené a vypásané louky, kamenité svahy, horské mokvavé skalky a terasy v karech, půdy minerálně bohaté. Horský druh jižní a střední Evropy, v ČR pouze v Hrubém Jeseníku a jižních Čechách, na Slovensku více rozšířený.

Význam:

Old VersionNew Version
1Na Slovensku zákonom chránené, zranitelný druh (VU). V ČR kriticky ohrožený druh s možností vyhynutí (C1t), zákonem chráněno. 1Na Slovensku zákonom chránené, zranitelný druh (VU). V ČR ubývající kriticky ohrožený druh s možností vyhynutí (C1t), zákonem chráněno.


Zmeny urobil: Jiří Valíček
Dátum: 09.01.2013 22:32

Výskyt:

Old VersionNew Version
1Slatinné kosené a vypásané louky, horské mokvavé skalky a terasy v karech, půdy minerálně bohaté 1Slatinné kosené a vypásané louky, kamenté svahy, horské mokvavé skalky a terasy v karech, půdy minerálně bohaté. Horský druh jižní a střední Evropy, v ČR pouze v Hrubém Jeseníku a jižních Čechách, na Slovensku více rozšířen.

Význam:

Old VersionNew Version
1Na Slovensku zakonom chranene V ČR kriticky ohrožený druh s možností vyhynutí (C1) zákonem chráněno 1Na Slovensku zákonom chránené, zranitelný druh (VU). V ČR kriticky ohrožený druh s možností vyhynutí (C1t), zákonem chráněno.


Zmeny urobil: Jiří Kameníček
Dátum: 09.01.2013 16:45

Klobúk:

Old VersionNew Version
1Kališní cípy úzce trojúhelníkovité, ostře špičaté, zářezy mezi cípy úzké, bylinné, kalich úzce trubkovitý, křídlatý, přízemní listy obvykle kratší než 2 cm, koruna zářivě azurově modrá, lodyha zprvu zkrácená, během odkvétání se prodlužuje. Převzato Klíč ke květeně ČR 1Kališní cípy úzce trojúhelníkovité, ostře špičaté, zářezy mezi cípy úzké, úzce zaokrouhlené, bylinné, kalich úzce trubkovitý, křídlatý, přízemní listy obvykle kratší než 2 cm, koruna zářivě azurově modrá, lodyha zprvu zkrácená, během odkvétání se prodlužuje. Převzato Klíč ke květeně ČR


Zmeny urobil: Jiří Kameníček
Dátum: 09.01.2013 16:39

Klobúk:

Old VersionNew Version
1 1Kališní cípy úzce trojúhelníkovité, ostře špičaté, zářezy mezi cípy úzké, bylinné, kalich úzce trubkovitý, křídlatý, přízemní listy obvykle kratší než 2 cm, koruna zářivě azurově modrá, lodyha zprvu zkrácená, během odkvétání se prodlužuje. Převzato Klíč ke květeně ČR

Výskyt:

Old VersionNew Version
1 1Slatinné kosené a vypásané louky, horské mokvavé skalky a terasy v karech, půdy minerálně bohaté

Význam:

Old VersionNew Version
1 1Na Slovensku zakonom chranene V ČR kriticky ohrožený druh s možností vyhynutí (C1) zákonem chráněno

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 10


Zmeny urobil: Milan Zajac
Dátum: 16.12.2010 16:34

Kvalita:

Old VersionNew Version
15 16


Zmeny urobil: Ing. Jarmila Richmanová
Dátum: 23.09.2008 20:35

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1Hořec jarní

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1L.

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1Calathiana verna (L.) Holub; Ericoila verna (L.) Borkh.; Gentiana pumila auct. non Jacq.: Waldst. et Kit.; Hippion vernum (L.) F. W. Schmidt;

Kvalita:

Old VersionNew Version
1 15

Výskyt od:

Old VersionNew Version
1 14

Výskyt do:

Old VersionNew Version
1 16


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum:

Horec jarný

Gentiana verna