Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Pinus sylvestris »

História popisu - Pinus sylvestris

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Ing. Jarmila Richmanová
Dátum: 10.01.2010 20:39

Poznámka:

Old VersionNew Version
1 1Text: Zuzana Šestáková


Zmeny urobil: Zuzana Šestáková/Maďarová
Dátum: 06.11.2008 22:02

Klobúk:

Old VersionNew Version
1Je to vysoký, rovný strom, koruna je kužeľovitá až dážnikovito sploštená, korení hlboko, je to najrozšírenejší a najskromnejší strom, rastie od mokradí až po piesky, nevadí mu sucho, vysoké teploty ani mráz, náročný je akurát na slnko, radíme ho medzi priekopnícke dreviny, už mladé konáre sú pomerne hrubé, ihlice sú vo zväzku po 2 na brachyblastoch, tuhé, ostré, tmavozelené, keď ich spojíte vytvoria valec s hrotom, šišky sú kužeľovito vajcové, dozrievajú v 2 až 3 roku, po vyletení semena ostávajú na strome, kôra je hladká žltohnedá až sivohnedá, borka je červenohnedá až sivohnedá a odlupuje sa v tenkých šupinách, v dolnej časti kmeňa je hrubšia a rozpukaná 1Je to vysoký, rovný strom, koruna je kužeľovitá až dážnikovito sploštená, korení hlboko, už mladé konáre sú pomerne hrubé, ihlice sú vo zväzku po 2 na brachyblastoch, tuhé, ostré, tmavozelené, keď ich spojíte vytvoria valec s hrotom, šišky sú kužeľovito vajcové, dozrievajú v 2 až 3 roku, po vyletení semena ostávajú na strome, kôra je hladká žltohnedá až sivohnedá, borka je červenohnedá až sivohnedá a odlupuje sa v tenkých šupinách, v dolnej časti kmeňa je hrubšia a rozpukaná

Výskyt:

Old VersionNew Version
1 1je to najrozšírenejší a najskromnejší strom, rastie od mokradí až po piesky, nevadí mu sucho, vysoké teploty ani mráz, náročný je akurát na slnko, radíme ho medzi priekopnícke dreviny


Zmeny urobil: Zuzana Šestáková/Maďarová
Dátum: 06.11.2008 22:00

Klobúk:

Old VersionNew Version
1 1Je to vysoký, rovný strom, koruna je kužeľovitá až dážnikovito sploštená, korení hlboko, je to najrozšírenejší a najskromnejší strom, rastie od mokradí až po piesky, nevadí mu sucho, vysoké teploty ani mráz, náročný je akurát na slnko, radíme ho medzi priekopnícke dreviny, už mladé konáre sú pomerne hrubé, ihlice sú vo zväzku po 2 na brachyblastoch, tuhé, ostré, tmavozelené, keď ich spojíte vytvoria valec s hrotom, šišky sú kužeľovito vajcové, dozrievajú v 2 až 3 roku, po vyletení semena ostávajú na strome, kôra je hladká žltohnedá až sivohnedá, borka je červenohnedá až sivohnedá a odlupuje sa v tenkých šupinách, v dolnej časti kmeňa je hrubšia a rozpukaná


Zmeny urobil: Ing. Jarmila Richmanová
Dátum: 17.09.2008 21:06

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1Borovice lesní

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1L.

Kvalita:

Old VersionNew Version
1 17

Výskyt od:

Old VersionNew Version
1 15

Výskyt do:

Old VersionNew Version
1 16


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum:

Borovica lesná

Pinus sylvestris