Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Gagea pratensis »

História popisu - Gagea pratensis

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Jiří Valíček
Dátum: 29.03.2013 14:22

Podobné druhy:

Old VersionNew Version
1{7490} - listy s výraznou kápovitou špičkou, květy mají tupé špičky, roste na vlhčích stanovištích. {10131} - vyskytuje se na podobných výslunných stanovištích, má ale výrazně chlupaté květní stopky a úzké a čárkovité listy. 1{7490} - listy s výraznou kápovitou špičkou, květy mají tupé špičky, roste na vlhčích stanovištích. {10131} - vyskytuje se na podobných výslunných stanovištích, má ale výrazně chlupaté květní stopky a úzké a čárkovité listy. {10130} - má listy na okrajích pavučinkovitě brvité.


Zmeny urobil: Jiří Valíček
Dátum: 29.03.2013 08:48

Podobné druhy:

Old VersionNew Version
1{7490} - listy s výraznou kápovitou špičkou, květy mají tupé špičky, roste na vlhčích stanovištích. {10131} - vyskytuje se na podobných výslunných stanovištích, má ale výrazně chlupaté květní stopky a úzké válcovité listy. 1{7490} - listy s výraznou kápovitou špičkou, květy mají tupé špičky, roste na vlhčích stanovištích. {10131} - vyskytuje se na podobných výslunných stanovištích, má ale výrazně chlupaté květní stopky a úzké a čárkovité listy.


Zmeny urobil: Jiří Valíček
Dátum: 29.03.2013 08:44

Podobné druhy:

Old VersionNew Version
1{7490} - listy s výraznou kápovitou špičkou, květy mají tupé špičky, roste na vlhčích stanovištích. [10131} - vyskytuje se na podobných výslunných stanovištích, má ale výrazně chlupaté květní stopky a úzké válcovité listy. 1{7490} - listy s výraznou kápovitou špičkou, květy mají tupé špičky, roste na vlhčích stanovištích. {10131} - vyskytuje se na podobných výslunných stanovištích, má ale výrazně chlupaté květní stopky a úzké válcovité listy.


Zmeny urobil: Jiří Valíček
Dátum: 29.03.2013 08:44

Podobné druhy:

Old VersionNew Version
1Gagea lutea - listy jsou s výraznou kápovitou špičkou, květy mají tupé špičky, roste na vlhčích stanovištích. Gagea villosa - vyskytuje se na podobných výslunných stanovištích, má ale výrazně chlupaté květní stopky a úzké válcovité listy. 1{7490} - listy s výraznou kápovitou špičkou, květy mají tupé špičky, roste na vlhčích stanovištích. [10131} - vyskytuje se na podobných výslunných stanovištích, má ale výrazně chlupaté květní stopky a úzké válcovité listy.


Zmeny urobil: Jiří Valíček
Dátum: 29.03.2013 08:42

Podobné druhy:

Old VersionNew Version
1 1Gagea lutea - listy jsou s výraznou kápovitou špičkou, květy mají tupé špičky, roste na vlhčích stanovištích. Gagea villosa - vyskytuje se na podobných výslunných stanovištích, má ale výrazně chlupaté květní stopky a úzké válcovité listy.


Zmeny urobil: Jiří Valíček
Dátum: 29.03.2013 08:35

Výskyt:

Old VersionNew Version
1Suché louky, meze, vinice, světlé lesy, háje , křoviny a akátiny. 1Suché louky, výslunné stráně a meze, vinice, řídké listnaté lesy a lesostepi, křoviny a akátiny.


Zmeny urobil: Jiří Valíček
Dátum: 29.03.2013 08:33

Synonymum:

Old VersionNew Version
1Ornithogalum pratense Pers.  1Ornithogalum pratense Pers.; Gagea stenopetala (Fries.) Rchb.;

Klobúk:

Old VersionNew Version
1 1Listy jsou ploché a vzhledově podobné trávě, chybí jim srostlá kápovitá špička, květní stopky jsou bez chloupků, žluté květy jsou paprsčitě rozevřené s poměrně ostrými špičkami.

Výskyt:

Old VersionNew Version
1 1Suché louky, meze, vinice, světlé lesy, háje , křoviny a akátiny.

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 10


Zmeny urobil: Ing. Jarmila Richmanová
Dátum: 01.10.2008 20:42

Výskyt od:

Old VersionNew Version
14 13


Zmeny urobil: Ing. Jarmila Richmanová
Dátum: 01.10.2008 20:42

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1Křivatec luční

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1(Pers.) Dumort.

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1Ornithogalum pratense Pers.

Kvalita:

Old VersionNew Version
1 17

Výskyt od:

Old VersionNew Version
1 14

Výskyt do:

Old VersionNew Version
1 15


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum:

Krivec lúčny

Gagea pratensis