Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Carex sp. »

História popisu - Carex sp.

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Ing. Jarmila Richmanová
Dátum: 22.10.2008 20:44

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1Ostřice

Poznámka:

Old VersionNew Version
1 1bez bližšieho určenia druhu


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum:

Ostrica

Carex sp.