Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Alyssum montanum subsp. montanum »

História popisu - Alyssum montanum subsp. montanum

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Jiří Valíček
Dátum: 31.03.2014 08:12

Podobné druhy:

Old VersionNew Version
1tarica kopcová Gmelinova/Alyssum montanum subsp. gmelini 1{11014}

Význam:

Old VersionNew Version
1V ČR druh vyžadující pozornost (C4) 1V ČR dříve vzácnější taxon vyžadující pozornost (C4a), v poslední verzi červeného seznamu není zahrnut.

Poznámka:

Old VersionNew Version
1 1Na území ČR se vyskytuje pouze {11014}.


Zmeny urobil: Jiří Kameníček
Dátum: 30.03.2014 18:31

Kvalita:

Old VersionNew Version
16 110

Klobúk:

Old VersionNew Version
1 1Květonosné lodyhy poléhavé nebo vystoupavé, zřídka přímé, poměrně silné a většinou jednoduché, přízemní listové růžice a nekvetoucí výběžky četné, lodyžní listy podlouhle až čárkovitě kopisťovité, většinou hustě hvězdovitě chlupaté, šešulky okrouhlé až široce eliptické. Převzato Květena ČR, svazek 3, str. 147

Podobné druhy:

Old VersionNew Version
1 1tarica kopcová Gmelinova/Alyssum montanum subsp. gmelini

Výskyt:

Old VersionNew Version
1 1Výslunné a skalnaté stráně, zejména v kaňonovitých říčních údolích, řídčeji na suchých stráních s xerotermní vegetací

Význam:

Old VersionNew Version
1 1V ČR druh vyžadující pozornost (C4)

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 10


Zmeny urobil: Milan Zajac
Dátum: 30.03.2010 13:41

Slovenský názov:

Old VersionNew Version
1tarica kopcová 1tarica kopcová pravá

Český názov:

Old VersionNew Version
1tařinka horská  1tařinka horská pravá

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1Alyssum montanum 1Alyssum montanum subsp. montanum

Synonymum:

Old VersionNew Version
1Tarica horská 1Tarica horská pravá


Zmeny urobil: Milan Zajac
Dátum: 30.03.2010 13:38

Kvalita:

Old VersionNew Version
17 16


Zmeny urobil: Ing. Jarmila Richmanová
Dátum: 23.11.2008 20:48

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1Tarica horská


Zmeny urobil: Ing. Jarmila Richmanová
Dátum: 23.11.2008 20:42

Slovenský názov:

Old VersionNew Version
1Tarica horská 1Tarica kopcová

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1Tařinka horská

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1L.

Kvalita:

Old VersionNew Version
1 17

Výskyt od:

Old VersionNew Version
1 15

Výskyt do:

Old VersionNew Version
1 19


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum:

Tarica horská

Alyssum montanum