Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Scilla kladnii »

História popisu - Scilla kladnii

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Milan Zajac
Dátum: 16.03.2011 10:34

Kvalita:

Old VersionNew Version
15 110


Zmeny urobil: Milan Zajac
Dátum: 02.03.2010 19:53

Poznámka:

Old VersionNew Version
1Použitá literatúra: Kochjarová, J., Vlcko, J. & Hrivnák, R. 2004. Diploidné populácie Scilla bifolia agg. v Západných Karpatoch a priľahlej časti Panónskej nížiny. Bull. Slov. Bot. Spoločn. 2004, Supl. 10: 171 – 175.  1Použitá literatúra: Kochjarová, J., Vlčko, J. & Hrivnák, R. 2004. Diploidné populácie Scilla bifolia agg. v Západných Karpatoch a priľahlej časti Panónskej nížiny. Bull. Slov. Bot. Spoločn. 2004, Supl. 10: 171 – 175.


Zmeny urobil: Milan Zajac
Dátum: 02.03.2010 19:52

Klobúk:

Old VersionNew Version
1Bylina s cibuľkou, vysoká 5-20 cm. Súkvetie je všestranné pyramidálneho tvaru (zreteľné najmä v štádiu rozkvitania). Počet listov 2-3, sú nevýrazne žliabkovité až takmer ploché s krátkou, najčastejšie 0,5–1,5 mm kapucňovitou špičkou, svetlo modrofialové kvety s rovnomerne sfarbenými okvetnými lístkami, rovnako svetlo modrofialovo sfarbené sú aj kvetné púčiky. 1Bylina s cibuľkou, vysoká 5-20 cm. Súkvetie je všestranné pyramidálneho tvaru (zreteľné najmä v štádiu rozkvitania). Počet listov 2-3, sú nevýrazne žliabkovité až takmer ploché s krátkou, najčastejšie 0,5–1,5 mm kapucňovitou špičkou, svetlo modrofialové kvety s rovnomerne sfarbenými okvetnými lístkami, rovnako svetlo modrofialovo sfarbené sú aj kvetné púčiky.


Zmeny urobil: Milan Zajac
Dátum: 02.03.2010 19:52

Klobúk:

Old VersionNew Version
1 1Bylina s cibuľkou, vysoká 5-20 cm. Súkvetie je všestranné pyramidálneho tvaru (zreteľné najmä v štádiu rozkvitania). Počet listov 2-3, sú nevýrazne žliabkovité až takmer ploché s krátkou, najčastejšie 0,5–1,5 mm kapucňovitou špičkou, svetlo modrofialové kvety s rovnomerne sfarbenými okvetnými lístkami, rovnako svetlo modrofialovo sfarbené sú aj kvetné púčiky.

Výskyt:

Old VersionNew Version
1 1Na západnom Slovensku nerastie, na strednom a východnom Slovensku je hojná. Rastie v bučinách, hrabinách, okolo potokov na vlhších miestach. Často prechádza aj na okolité nelesné biotopy.

Význam:

Old VersionNew Version
1 1karpatský subendemit

Poznámka:

Old VersionNew Version
1 1Použitá literatúra: Kochjarová, J., Vlcko, J. & Hrivnák, R. 2004. Diploidné populácie Scilla bifolia agg. v Západných Karpatoch a priľahlej časti Panónskej nížiny. Bull. Slov. Bot. Spoločn. 2004, Supl. 10: 171 – 175.


Zmeny urobil: Ing. Jarmila Richmanová
Dátum: 09.11.2008 20:35

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1Ladoňka karpatská

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1Schur

Kvalita:

Old VersionNew Version
1 15

Výskyt od:

Old VersionNew Version
1 13

Výskyt do:

Old VersionNew Version
1 14


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum:

Scila karpatská

Scilla kladnii