Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Corydalis cava »

História popisu - Corydalis cava

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Jiří Valíček
Dátum: 19.04.2013 10:34

Klobúk:

Old VersionNew Version
110-35 cm vysoká, trváca rastlina vyrastajúca z dutej hľuzy veľkej asi 1,5-3 cm v priemere (-odtiaľ meno dutá).Stonka s 2-3 dlhostopkatými stonkovými listami, priama, zelená až červenohnedá, holá. Listy dvojito trojpočetné, na líci modrastozelené a na rube belavozelené. Kvety vyrastajú po 10-20 v strapci, koruny biele, žltkasté, purpurové alebo i ružové či fialové. Ostroha ohnutá pod uhlom 90 stupňov hadol, listene medzi kvetmi nedelené, vajcovité alebo až oválneho tvaru. Rozšírenie a ekológia: Rastie v celej strednej Európe vrátane SR a ČR, vyskytuje sa aj v južnej časti kontinentu. Rastie v svetlých humóznych hájoch, lužných i zmiešaných lesoch, najmä bukových lesoch a nivách. Obľubuje vlhké, na živiny bohaté hlinité pôdy od nížin po podhorský stupeň, často až do 1000 m n.m.  110-35 cm vysoká, trváca rastlina vyrastajúca z dutej hľuzy veľkej asi 1,5-3 cm v priemere (-odtiaľ meno dutá). Stonka s 2-3 dlhostopkatými stonkovými listami, priama, zelená až červenohnedá, holá. Listy dvojito trojpočetné, na líci modrastozelené a na rube belavozelené. Kvety vyrastajú po 10-20 v strapci, koruny biele, žltkasté, purpurové alebo i ružové či fialové. Ostroha ohnutá pod uhlom 90 stupňov nadol, listene medzi kvetmi nedelené, vajcovité alebo až oválneho tvaru.

Význam:

Old VersionNew Version
1Hľuza rastliny sa kedysi zbierala a požívala v ľudovom liečiteľstve proti Hlíste detskej. Dnes je známe, že obsahuje vyše 10 alkaloidov a pre jej jedovatosť sa nepoužíva na medicínkse účely. - nie je neobvyklé, ak sa na jednej rastline nachádzajú kvetné strapce kvitnúce bielo a v iných farbách súčastne  1Hľuza rastliny sa kedysi zbierala a požívala v ľudovom liečiteľstve proti hlíste detskej. Dnes je známe, že obsahuje vyše 10 alkaloidov a pre jej jedovatosť sa nepoužíva na medicínske účely.

Poznámka:

Old VersionNew Version
1 1Nie je neobvyklé, ak sa na jednej rastline nachádzajú kvetné strapce kvitnúce biele a v iných farbách súčasne.


Zmeny urobil: Jiří Valíček
Dátum: 19.04.2013 10:31

Podobné druhy:

Old VersionNew Version
1{7451} - listeny mezi květy jsou na konci prstovitě rozdělené. {8767} - vzácnější druh, liší se méně početným květenstvím a žlutou šupinou na bázi lodyhy. 1{7451} - listeny mezi květy jsou na konci prstovitě rozdělené. {8767} - vzácnější druh, liší se méně početným květenstvím, rovnou ostruhou a žlutou šupinou na bázi lodyhy.


Zmeny urobil: Jiří Valíček
Dátum: 19.04.2013 10:31

Podobné druhy:

Old VersionNew Version
1{7451} - listeny mezi květy jsou na konci prstovitě rozdělené. . 1{7451} - listeny mezi květy jsou na konci prstovitě rozdělené. {8767} - vzácnější druh, liší se méně početným květenstvím a žlutou šupinou na bázi lodyhy.


Zmeny urobil: Jiří Valíček
Dátum: 19.04.2013 10:28

Podobné druhy:

Old VersionNew Version
1Corydalis solida 1{7451} - listeny mezi květy jsou na konci prstovitě rozdělené. .


Zmeny urobil: Jiří Valíček
Dátum: 19.04.2013 09:44

Podobné druhy:

Old VersionNew Version
1 1Corydalis solida

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 10


Zmeny urobil: Božka Skolozdrovic
Dátum: 28.03.2011 03:41

Klobúk:

Old VersionNew Version
1 110-35 cm vysoká, trváca rastlina vyrastajúca z dutej hľuzy veľkej asi 1,5-3 cm v priemere (-odtiaľ meno dutá).Stonka s 2-3 dlhostopkatými stonkovými listami, priama, zelená až červenohnedá, holá. Listy dvojito trojpočetné, na líci modrastozelené a na rube belavozelené. Kvety vyrastajú po 10-20 v strapci, koruny biele, žltkasté, purpurové alebo i ružové či fialové. Ostroha ohnutá pod uhlom 90 stupňov hadol, listene medzi kvetmi nedelené, vajcovité alebo až oválneho tvaru. Rozšírenie a ekológia: Rastie v celej strednej Európe vrátane SR a ČR, vyskytuje sa aj v južnej časti kontinentu. Rastie v svetlých humóznych hájoch, lužných i zmiešaných lesoch, najmä bukových lesoch a nivách. Obľubuje vlhké, na živiny bohaté hlinité pôdy od nížin po podhorský stupeň, často až do 1000 m n.m.

Výskyt:

Old VersionNew Version
1 1Rozšírenie a ekológia: Rastie v celej strednej Európe vrátane SR a ČR, vyskytuje sa aj v južnej časti kontinentu. Rastie v svetlých humóznych hájoch, lužných i zmiešaných lesoch, najmä bukových lesoch a nivách. Obľubuje vlhké, na živiny bohaté hlinité pôdy od nížin po podhorský stupeň, často až do 1000 m n.m.

Význam:

Old VersionNew Version
1 1Hľuza rastliny sa kedysi zbierala a požívala v ľudovom liečiteľstve proti Hlíste detskej. Dnes je známe, že obsahuje vyše 10 alkaloidov a pre jej jedovatosť sa nepoužíva na medicínkse účely. - nie je neobvyklé, ak sa na jednej rastline nachádzajú kvetné strapce kvitnúce bielo a v iných farbách súčastne


Zmeny urobil: Ing. Jarmila Richmanová
Dátum: 20.09.2008 13:36

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1Dymnivka dutá

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1(L.) Schweigg. et Körte

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1Corydalis tuberosa DC.; Fumaria cava (L.) Mill.; Pistolochia cava (L.) Bernh.;

Kvalita:

Old VersionNew Version
1 17

Výskyt od:

Old VersionNew Version
1 13

Výskyt do:

Old VersionNew Version
1 15


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum:

Chochlačka dutá

Corydalis cava