Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Veronica chamaedrys »

História popisu - Veronica chamaedrys

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Jiří Valíček
Dátum: 12.04.2014 10:02

Podobné druhy:

Old VersionNew Version
1veronika viedenská/Veronica vindobonensis 1{11156}


Zmeny urobil: Jiří Kameníček
Dátum: 12.04.2014 07:34

Podobné druhy:

Old VersionNew Version
1 1veronika viedenská/Veronica vindobonensis

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 10


Zmeny urobil: Ing. Jarmila Richmanová
Dátum: 29.11.2008 10:12

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1Rozrazil rezekvítek

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1L.

Kvalita:

Old VersionNew Version
1 17

Výskyt od:

Old VersionNew Version
1 14

Výskyt do:

Old VersionNew Version
1 16


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum:

Veronika obyčajná

Veronica chamaedrys