Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Pulsatilla slavica »

História popisu - Pulsatilla slavica

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 30.12.2020 13:40

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1G. Reuss 1Reuss

Synonymum:

Old VersionNew Version
1Anemone halleri auct. non All.; Anemone patens ß Wahlenb.; Anemone pulsatilla auct. non L.; Anemone pulsatilla var. patens auct. non W. D. J. Koch: Hazsl.; Anemone wahlenbergii Szontágh; Pulsatilla halleri subsp. slavica var. wahlenbergii (Szontágh) Aichele et Schwegler; Pulsatilla styriaca auct. non (Pritz.) Simonk.; Pulsatilla wahlenbergii (Szontágh) Baen.;  1<em>Anemone slavica</em> <small>G. Reuss</small><br /> <em>Pulsatilla halleri </em>subsp.<em> slavica</em> <small>(G. Reuss) Zämelis</small><br /> <em>Pulsatilla vulgaris </em>subsp.<em> slavica</em><br /> <em>Anemone wahlenbergii</em> <small>Szontagh</small><br /> <em>Pulsatilla wahlenbergii</em> <small>(Szontagh) Baen.</small><br />

Cena:

Old VersionNew Version
10 1

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
10 138348


Zmeny urobil: Jiří Valíček
Dátum: 14.03.2013 11:16

Cena:

Old VersionNew Version
1 10

Podobné druhy:

Old VersionNew Version
1 1Na spoločných lokalitách sa kríži s druhom {7467}, krížence, niekedy celé populácie je obtiažne rozlíšiť. Druhy {7409}, {7467}, poniklec slovenský (P. slavica) odlíšíme bezpečne v čase kvitnutia len podľa starých, minuloročných listov.

Poznámka:

Old VersionNew Version
1Na spoločných lokalitách sa kríži s druhom poniklec prostredný (Pulsatilla subslavica), krížence, niekedy celé populácie je obtiažne rozlíšiť. Druhy poniklec veľkokvetý (Pulsatilla grandis), poniklec prostredný (P. subslavica), poniklec slovenský (P. slavica) odlíšíme bezpečne v čase kvitnutia len podľa starých, minuloročných listov. Použitá literatúra: Futák, J. 1982. Pulsatilla Mill. - Poniklec. In Futák, J. – Bertová, L. (eds): Flóra Slovenska III. Bratislava: Veda, 1982, p. 110-138 1Použitá literatúra: Futák, J. 1982. Pulsatilla Mill. - Poniklec. In Futák, J. – Bertová, L. (eds): Flóra Slovenska III. Bratislava: Veda, 1982, p. 110-138

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 10


Zmeny urobil: Milan Zajac
Dátum: 29.07.2010 12:14

Klobúk:

Old VersionNew Version
1Trváca, chlpatá bylina vysoká 10-30 cm, byľ sa po odkvitnutí sa predlžuje. Listy v čase kvitnutia obvykle nevyvinuté. Úplne sa vyvíjajú až po odkvitnutí. Čepeľ nepárno perovito zložená s 2-3 jarmami. Listové úkrojky široké 15-20 mm. Kvet fialový, zvonkovitý, alebo miskovitý, 5,5-6,5 cm v priemere. Plodom je nažka. 1Trváca, chlpatá bylina, vysoká 10-30 cm, byľ sa po odkvitnutí predlžuje. Listy v čase kvitnutia obvykle nevyvinuté. Úplne sa vyvíjajú až po odkvitnutí. Čepeľ nepárno perovito zložená s 2-3 jarmami. Listové úkrojky široké 15-20 mm. Kvet fialový, zvonkovitý, alebo miskovitý, 5,5-6,5 cm v priemere. Plodom je nažka.


Zmeny urobil: Milan Zajac
Dátum: 10.03.2010 10:25

Poznámka:

Old VersionNew Version
1Na spoločných lokalitách sa kríži s druhom poniklec prostredný (Pulsatilla subslavica), krížence, niekedy celé populácie je obtiažne rozlíšiť. Druhy poniklec veľkokvetý (Pulsatilla grandis), poniklec prostredný (P. subslavica), poniklec slovenský (P. slavica) odlíšíme bezpečne v čase kvitnutia len podľa starých, minuloročných listov. 1Na spoločných lokalitách sa kríži s druhom poniklec prostredný (Pulsatilla subslavica), krížence, niekedy celé populácie je obtiažne rozlíšiť. Druhy poniklec veľkokvetý (Pulsatilla grandis), poniklec prostredný (P. subslavica), poniklec slovenský (P. slavica) odlíšíme bezpečne v čase kvitnutia len podľa starých, minuloročných listov. Použitá literatúra: Futák, J. 1982. Pulsatilla Mill. - Poniklec. In Futák, J. – Bertová, L. (eds): Flóra Slovenska III. Bratislava: Veda, 1982, p. 110-138


Zmeny urobil: Milan Zajac
Dátum: 08.03.2010 11:56

Klobúk:

Old VersionNew Version
1 1Trváca, chlpatá bylina vysoká 10-30 cm, byľ sa po odkvitnutí sa predlžuje. Listy v čase kvitnutia obvykle nevyvinuté. Úplne sa vyvíjajú až po odkvitnutí. Čepeľ nepárno perovito zložená s 2-3 jarmami. Listové úkrojky široké 15-20 mm. Kvet fialový, zvonkovitý, alebo miskovitý, 5,5-6,5 cm v priemere. Plodom je nažka.

Výskyt:

Old VersionNew Version
1 1Rastie na suchých, kamenistých, výslnných svahoch, lúkach a pasienkoch, krovinách a vo svetlých lesoch. Na Slovensku sa vyskytuje v karpatskej oblasti roztrúsene po celom území.

Význam:

Old VersionNew Version
1 1zákonom chránený, kategória ohrozenia: EN - silne ohrozený taxón, západokarpatský endemit

Poznámka:

Old VersionNew Version
1 1Na spoločných lokalitách sa kríži s druhom poniklec prostredný (Pulsatilla subslavica), krížence, niekedy celé populácie je obtiažne rozlíšiť. Druhy poniklec veľkokvetý (Pulsatilla grandis), poniklec prostredný (P. subslavica), poniklec slovenský (P. slavica) odlíšíme bezpečne v čase kvitnutia len podľa starých, minuloročných listov.


Zmeny urobil: Ing. Jarmila Richmanová
Dátum: 03.11.2008 21:15

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1Koniklec slovenský

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1G. Reuss

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1Anemone halleri auct. non All.; Anemone patens ß Wahlenb.; Anemone pulsatilla auct. non L.; Anemone pulsatilla var. patens auct. non W. D. J. Koch: Hazsl.; Anemone wahlenbergii Szontágh; Pulsatilla halleri subsp. slavica var. wahlenbergii (Szontágh) Aichele et Schwegler; Pulsatilla styriaca auct. non (Pritz.) Simonk.; Pulsatilla wahlenbergii (Szontágh) Baen.;

Kvalita:

Old VersionNew Version
1 15

Výskyt od:

Old VersionNew Version
1 13

Výskyt do:

Old VersionNew Version
1 15


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum:

Poniklec slovenský

Pulsatilla slavica