Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Exidia glandulosa »

História popisu - Exidia glandulosa

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Oldřich Roučka
Dátum: 29.12.2015 11:29

Synonymum:

Old VersionNew Version
1<b>Exidia glandulosa</b> <b>(Bull.) Fr.</b>, <i>Syst. mycol.</i> (Lundae) <b>2</b>(1): 224 (1822) <b><font color='#0000FF'>f. glandulosa</font></b><br><b>Exidia glandulosa f. lobata</b> <b>Neuhoff</b>, <i>Ark. Bot.</i> <b>28A</b>(no. 1): 13 (1936)<br><b>Exidia glandulosa f. nannfeldtii</b> <b>Neuhoff</b>, <i>Ark. Bot.</i> <b>28A</b>(no. 1): 14 (1936)<br><b>Exidia glandulosa f. populi</b> <b>Neuhoff</b>, <i>Ark. Bot.</i> <b>28A</b>(no. 1): 13 (1936)<br><b>Exidia glandulosa</b> <b>(Bull.) Fr.</b>, <i>Syst. mycol.</i> (Lundae) <b>2</b>(1): 224 (1822) <b><font color='#0000FF'>subsp. glandulosa</font></b><br><b>Exidia glandulosa subsp. strigosa</b> <b>P. Karst.</b>, <i>Bidr. K&#228;nn. Finl. Nat. Folk</i> <b>25</b>: 349 (1876)<br><b>Exidia glandulosa</b> <b>(Bull.) Fr.</b>, <i>Syst. mycol.</i> (Lundae) <b>2</b>(1): 224 (1822) <b><font color='#0000FF'>var. glandulosa</font></b><br><b>Exidia glandulosa var. levior</b> <b>Sacc.</b><br><b>Exidia glandulosa var. plicata</b> <b>Klotzsch</b><br><b>Exidia glandulosa var. scutelliformis</b> <b>Speg.</b>, <i>Boln Soc. Cienc. C&#243;rdoba</i> <b>28</b>: 403 (1926)<br><br><br><b>Exidia spiculosa</b> <b>(Pers.) Sommerf.</b>, <i>Suppl. Fl. lapp.</i> (Oslo): 1-333 (1826)<br><b>Exidia strigosa</b> <b>(P. Karst.) P. Karst.</b>, <i>Bidr. K&#228;nn. Finl. Nat. Folk</i> <b>48</b>: 451 (1889)<br><b>Gyraria spiculosa</b> <b>(Pers.) Gray</b>, <i>Nat. Arr. Brit. Pl.</i> (London) <b>1</b>: 594 (1821)<br><br><b>Tremella atra</b> <b>O.F. M&#252;ll.</b>, <i>Fl. Danic.</i> <b>5</b>: tab. 884 (1782)<br><b>Tremella glandulosa</b> <b>Bull.</b>, <i>Herb. Fr.</i> <b>9</b>: tab. 420, fig. 1 (1789)<br><b>Tremella glauca</b> <b>Pers.</b>, <i>Neues Mag. Bot.</i> <b>1</b>: 111 (1794)<br><br><b>Tremella nigricans var. glandulosa</b> <b>(Bull.) Bull.</b>, <i>Hist. Champ. France</i> (Paris) <b>1</b>: 217, tab. 455:1EF (1791)<br><b>Tremella rubra</b> <b>J.F. Gmel.</b>, <i>Systema Naturae</i>, Edn 13 <b>2</b>(2): 1448 (1792)<br><b>Tremella spiculosa</b> <b>Pers.</b>, <i>Observ. mycol.</i> (Lipsiae) <b>1</b>: 99 (1796)<br><b>Tremella spiculosa var. glauca</b> <b>(Pers.) Pers.</b>, <i>Syn. meth. fung.</i> (G&#246;ttingen) <b>2</b>: 624 (1801)<br><b>Tremella spiculosa var. nigra</b> <b>Alb. &amp; Schwein.</b>, <i>Consp. fung.</i> (Leipzig): 302 (1805)<br><b>Tremella spiculosa</b> <b>Pers.</b>, <i>Observ. mycol.</i> (Lipsiae) <b>1</b>: 99 (1796) <b><font color='#0000FF'>var. spiculosa</font></b> 1<b>Auricularia truncata</b> <b>(Fr.) Fuckel</b>, <i>Jb. nassau. Ver. Naturk.</i> <b>23-24</b>: 29 (1870) [1869-70]<br><b>Exidia glandulosa</b> <b>(Bull.) Fr.</b>, <i>Syst. mycol.</i> (Lundae) <b>2</b>(1): 224 (1822) <b><font color='#0000FF'>f. glandulosa</font></b><br><b>Exidia glandulosa f. lobata</b> <b>Neuhoff</b>, <i>Ark. Bot.</i> <b>28A</b>(no. 1): 13 (1936)<br><b>Exidia glandulosa f. nannfeldtii</b> <b>Neuhoff</b>, <i>Ark. Bot.</i> <b>28A</b>(no. 1): 14 (1936)<br><b>Exidia glandulosa f. populi</b> <b>Neuhoff</b>, <i>Ark. Bot.</i> <b>28A</b>(no. 1): 13 (1936)<br><b>Exidia glandulosa</b> <b>(Bull.) Fr.</b>, <i>Syst. mycol.</i> (Lundae) <b>2</b>(1): 224 (1822) <b><font color='#0000FF'>subsp. glandulosa</font></b><br><b>Exidia glandulosa subsp. strigosa</b> <b>P. Karst.</b>, <i>Bidr. K&#228;nn. Finl. Nat. Folk</i> <b>25</b>: 349 (1876)<br><b>Exidia glandulosa</b> <b>(Bull.) Fr.</b>, <i>Syst. mycol.</i> (Lundae) <b>2</b>(1): 224 (1822) <b><font color='#0000FF'>var. glandulosa</font></b><br><b>Exidia glandulosa var. levior</b> <b>Sacc.</b><br><b>Exidia glandulosa var. plicata</b> <b>Klotzsch</b><br><b>Exidia glandulosa var. scutelliformis</b> <b>Speg.</b>, <i>Boln Soc. Cienc. C&#243;rdoba</i> <b>28</b>: 403 (1926)<br><b>Exidia grambergii</b> <b>Neuhoff</b>, <i>Z. Pilzk.</i>, N.F. <b>5</b>: 187-188 (1926)<br><br><br><b>Exidia spiculosa</b> <b>(Pers.) Sommerf.</b>, <i>Suppl. Fl. lapp.</i> (Oslo): 1-333 (1826)<br><b>Exidia strigosa</b> <b>(P. Karst.) P. Karst.</b>, <i>Bidr. K&#228;nn. Finl. Nat. Folk</i> <b>48</b>: 451 (1889)<br><b>Exidia truncata</b> <b>Fr.</b>, <i>Syst. mycol.</i> (Lundae) <b>2</b>(1): 224 (1822)<br><b>Exidia truncata f. grambergii</b> <b>(Neuhoff) Neuhoff</b>, <i>Ark. Bot.</i> <b>28A</b>: 6 (1936)<br><b>Exidia truncata</b> <b>Fr.</b>, <i>Syst. mycol.</i> (Lundae) <b>2</b>(1): 224 (1822) <b><font color='#0000FF'>f. truncata</font></b><br><b>Gyraria spiculosa</b> <b>(Pers.) Gray</b>, <i>Nat. Arr. Brit. Pl.</i> (London) <b>1</b>: 594 (1821)<br><br><b>Tremella atra</b> <b>O.F. M&#252;ll.</b>, <i>Fl. Danic.</i> <b>5</b>: tab. 884 (1782)<br><b>Tremella glandulosa</b> <b>Bull.</b>, <i>Herb. Fr.</i> (Paris) <b>9</b>: tab. 420, fig. 1 (1789)<br><b>Tremella glauca</b> <b>Pers.</b>, <i>Neues Mag. Bot.</i> <b>1</b>: 111 (1794)<br><br><b>Tremella nigricans var. glandulosa</b> <b>(Bull.) Bull.</b>, <i>Hist. Champ. Fr.</i> (Paris) <b>1</b>: 217, tab. 455:1EF (1791)<br><b>Tremella rubra</b> <b>J.F. Gmel.</b>, <i>Systema Naturae</i>, Edn 13 <b>2</b>(2): 1448 (1792)<br><b>Tremella spiculosa</b> <b>Pers.</b>, <i>Observ. mycol.</i> (Lipsiae) <b>1</b>: 99 (1796)<br><b>Tremella spiculosa var. glauca</b> <b>(Pers.) Pers.</b>, <i>Syn. meth. fung.</i> (G&#246;ttingen) <b>2</b>: 624 (1801)<br><b>Tremella spiculosa var. nigra</b> <b>Alb. &amp; Schwein.</b>, <i>Consp. fung.</i> (Leipzig): 302 (1805)<br><b>Tremella spiculosa</b> <b>Pers.</b>, <i>Observ. mycol.</i> (Lipsiae) <b>1</b>: 99 (1796) <b><font color='#0000FF'>var. spiculosa</font></b>


Zmeny urobil: Vladimír Kunca
Dátum: 11.12.2013 22:38

Synonymum:

Old VersionNew Version
1Exidia neglecta J. Schröt.,Exidia plana (Wigg.) Donk 1966,  Exidia spiculosa (Pers.) Sommerf. 1826, Exidia intumescens sensu auct. 2005, Gyraria spiculosa (Pers.) Gray 1821, Tremella arborea sensu auct. 2005, Tremella atra Fr. 1782, Tremella glandulosa Bull. 1789, Tremella intumescens sensu auct. 2005, Tremella spiculosa Pers. 1796, Tremella plana F.H. Wigg. 1780. 1<b>Exidia glandulosa</b> <b>(Bull.) Fr.</b>, <i>Syst. mycol.</i> (Lundae) <b>2</b>(1): 224 (1822) <b><font color='#0000FF'>f. glandulosa</font></b><br><b>Exidia glandulosa f. lobata</b> <b>Neuhoff</b>, <i>Ark. Bot.</i> <b>28A</b>(no. 1): 13 (1936)<br><b>Exidia glandulosa f. nannfeldtii</b> <b>Neuhoff</b>, <i>Ark. Bot.</i> <b>28A</b>(no. 1): 14 (1936)<br><b>Exidia glandulosa f. populi</b> <b>Neuhoff</b>, <i>Ark. Bot.</i> <b>28A</b>(no. 1): 13 (1936)<br><b>Exidia glandulosa</b> <b>(Bull.) Fr.</b>, <i>Syst. mycol.</i> (Lundae) <b>2</b>(1): 224 (1822) <b><font color='#0000FF'>subsp. glandulosa</font></b><br><b>Exidia glandulosa subsp. strigosa</b> <b>P. Karst.</b>, <i>Bidr. K&#228;nn. Finl. Nat. Folk</i> <b>25</b>: 349 (1876)<br><b>Exidia glandulosa</b> <b>(Bull.) Fr.</b>, <i>Syst. mycol.</i> (Lundae) <b>2</b>(1): 224 (1822) <b><font color='#0000FF'>var. glandulosa</font></b><br><b>Exidia glandulosa var. levior</b> <b>Sacc.</b><br><b>Exidia glandulosa var. plicata</b> <b>Klotzsch</b><br><b>Exidia glandulosa var. scutelliformis</b> <b>Speg.</b>, <i>Boln Soc. Cienc. C&#243;rdoba</i> <b>28</b>: 403 (1926)<br><br><br><b>Exidia spiculosa</b> <b>(Pers.) Sommerf.</b>, <i>Suppl. Fl. lapp.</i> (Oslo): 1-333 (1826)<br><b>Exidia strigosa</b> <b>(P. Karst.) P. Karst.</b>, <i>Bidr. K&#228;nn. Finl. Nat. Folk</i> <b>48</b>: 451 (1889)<br><b>Gyraria spiculosa</b> <b>(Pers.) Gray</b>, <i>Nat. Arr. Brit. Pl.</i> (London) <b>1</b>: 594 (1821)<br><br><b>Tremella atra</b> <b>O.F. M&#252;ll.</b>, <i>Fl. Danic.</i> <b>5</b>: tab. 884 (1782)<br><b>Tremella glandulosa</b> <b>Bull.</b>, <i>Herb. Fr.</i> <b>9</b>: tab. 420, fig. 1 (1789)<br><b>Tremella glauca</b> <b>Pers.</b>, <i>Neues Mag. Bot.</i> <b>1</b>: 111 (1794)<br><br><b>Tremella nigricans var. glandulosa</b> <b>(Bull.) Bull.</b>, <i>Hist. Champ. France</i> (Paris) <b>1</b>: 217, tab. 455:1EF (1791)<br><b>Tremella rubra</b> <b>J.F. Gmel.</b>, <i>Systema Naturae</i>, Edn 13 <b>2</b>(2): 1448 (1792)<br><b>Tremella spiculosa</b> <b>Pers.</b>, <i>Observ. mycol.</i> (Lipsiae) <b>1</b>: 99 (1796)<br><b>Tremella spiculosa var. glauca</b> <b>(Pers.) Pers.</b>, <i>Syn. meth. fung.</i> (G&#246;ttingen) <b>2</b>: 624 (1801)<br><b>Tremella spiculosa var. nigra</b> <b>Alb. &amp; Schwein.</b>, <i>Consp. fung.</i> (Leipzig): 302 (1805)<br><b>Tremella spiculosa</b> <b>Pers.</b>, <i>Observ. mycol.</i> (Lipsiae) <b>1</b>: 99 (1796) <b><font color='#0000FF'>var. spiculosa</font></b>

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 1207527


Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 08.01.2012 20:08

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1(Bull.) Fr. 1822 1(Bull.) Fr.


Zmeny urobil: Standa Jirásek
Dátum: 16.02.2008 09:56

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1


Zmeny urobil: Standa Jirásek
Dátum: 16.02.2008 09:55

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1Exidia plana 1Exidia glandulosa

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1(Wigg.) Donk 1966 1(Bull.) Fr. 1822

Synonymum:

Old VersionNew Version
1Exidia glandulosa (Bull.) Fr. 1822, Exidia neglecta J. Schröt., Exidia spiculosa (Pers.) Sommerf. 1826, Exidia intumescens sensu auct. 2005, Gyraria spiculosa (Pers.) Gray 1821, Tremella arborea sensu auct. 2005, Tremella atra Fr. 1782, Tremella glandulosa Bull. 1789, Tremella intumescens sensu auct. 2005, Tremella spiculosa Pers. 1796, Tremella plana F.H. Wigg. 1780. 1Exidia neglecta J. Schröt.,Exidia plana (Wigg.) Donk 1966,  Exidia spiculosa (Pers.) Sommerf. 1826, Exidia intumescens sensu auct. 2005, Gyraria spiculosa (Pers.) Gray 1821, Tremella arborea sensu auct. 2005, Tremella atra Fr. 1782, Tremella glandulosa Bull. 1789, Tremella intumescens sensu auct. 2005, Tremella spiculosa Pers. 1796, Tremella plana F.H. Wigg. 1780.


Zmeny urobil: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 01.04.2006 17:25

Výskyt od:

Old VersionNew Version
111 11

Výskyt do:

Old VersionNew Version
12 112


Zmeny urobil: Standa Jirásek
Dátum: 01.04.2006 15:49

Klobúk:

Old VersionNew Version
1 13-25 cm v průměru, 1-2 cm vysoká, přirostlá k substrátu, za vlhka měkce pružně rosolovitá, laločnatá a slizká, za sucha tvrdá a seschlá. Tvoří ji husté mozkovitě zprohýbané laloky. Celá je pokrytá kuželovitými řídce roztroušenými drobnými, kuželovými bradavkami. Barvy hnědočerné, olivově černé až černé. Vrchní stranu pokrývá hymenium. Spodní strana je černošedá a matná.

Dužina:

Old VersionNew Version
1 1je silná 0,5-1,5 cm, rosolovitá měkká, vodnatě šedá, chuť nevýrazná, vůně taktéž nevýrazná.

Výtrusný prach:

Old VersionNew Version
1 1výtrusy jsou válcovitě prohnuté, dlouhé, bezbarvé, 10-18 x 4-6 µm velké.

Výskyt:

Old VersionNew Version
1 1srpen až květen, v kyselých doubravách a oligotrofních habrových doubravách na mrtvém dřevě listnatých stromů, na jejich pařezech a větvích, v olšinách na víceméně rašelinných půdách. Upřednostňuje buky a duby, hlavně jejich řezné plochy.

Poznámka:

Old VersionNew Version
1 1Možnost záměny: Černorosol smrkový Exidia pythia – nejedlý, Černorosol uťatý Exidia truncata – nejedlý. Na Trutnovsku dosti častý a prakticky jej lze nalézt po celý rok. Po navlhčení se opět oživuje. Jeho podhoubí způsobuje bílou hnilobu dřeva.


Zmeny urobil: Standa Jirásek
Dátum: 01.04.2006 15:43

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1Exidia glandulosa 1Exidia plana

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1Fr.s.Neuhoff 1(Wigg.) Donk 1966

Synonymum:

Old VersionNew Version
1Exidia plana (Wigg.ex Schleich.) Donk 1Exidia glandulosa (Bull.) Fr. 1822, Exidia neglecta J. Schröt., Exidia spiculosa (Pers.) Sommerf. 1826, Exidia intumescens sensu auct. 2005, Gyraria spiculosa (Pers.) Gray 1821, Tremella arborea sensu auct. 2005, Tremella atra Fr. 1782, Tremella glandulosa Bull. 1789, Tremella intumescens sensu auct. 2005, Tremella spiculosa Pers. 1796, Tremella plana F.H. Wigg. 1780.


Zmeny urobil: Ing. Milan Zelenay
Dátum: 24.03.2006 20:22

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1Černorosol bukový


Zmeny urobil: Ing. Milan Zelenay
Dátum: 24.03.2006 20:13

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1Fr.s.Neuhoff

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1Exidia plana (Wigg.ex Schleich.) Donk


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 28.04.2003 08:49

Tmavorôsolovec mozgovitý

Exidia glandulosa

Nejedlá huba
Výskyt: XI. - II.