Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Tarzetta cupularis »

História popisu - Tarzetta cupularis

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Oldřich Roučka
Dátum: 07.05.2014 20:28

Identifikovateľné:

Old VersionNew Version
1 1micro


Zmeny urobil: Oldřich Roučka
Dátum: 07.05.2014 20:28

Synonymum:

Old VersionNew Version
1Aleuria cupularis (L.) Gillet, Champignons de France, Discom.: 39 (1879) Geopyxis cupularis (L.) Sacc., Syll. fung. (Abellini) 8: 72 (1889) Peziza cupularis L., Sp. pl. 2: 1181 (1753) Pustularia cupularis (L.) Fuckel, Jb. nassau. Ver. Naturk. 23-24: 328 (1870) [1869-70] Pustulina cupularis (L.) Eckblad, Nytt Mag. Bot. 15(1-2): 85 (1968) 1<b>Aleuria cupularis</b> <b>(L.) Gillet</b>, <i>Champignons de France</i>, Discom.(2): 39 (1879)<br><b>Geopyxis cupularis</b> <b>(L.) Sacc.</b>, <i>Syll. fung.</i> (Abellini) <b>8</b>: 72 (1889)<br><b>Peziza cupularis</b> <b>L.</b>, <i>Sp. pl.</i> <b>2</b>: 1181 (1753)<br><b>Pustularia cupularis</b> <b>(L.) Fuckel</b>, <i>Jb. nassau. Ver. Naturk.</i> <b>23-24</b>: 328 (1870) [1869-70]<br><b>Pustulina cupularis</b> <b>(L.) Eckblad</b>, <i>Nytt Mag. Bot.</i> <b>15</b>(1-2): 85 (1968)<br><b>Tarzetta cupularis</b> <b>(L.) Svr&#269;ek</b>, <i>&#268;esk&#225; Mykol.</i> <b>35</b>(2): 88 (1981) <b><font color='#0000FF'>var. cupularis</font></b>

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 1111959


Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 23.12.2011 20:33

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1(L.) Svrček

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1Aleuria cupularis (L.) Gillet, Champignons de France, Discom.: 39 (1879) Geopyxis cupularis (L.) Sacc., Syll. fung. (Abellini) 8: 72 (1889) Peziza cupularis L., Sp. pl. 2: 1181 (1753) Pustularia cupularis (L.) Fuckel, Jb. nassau. Ver. Naturk. 23-24: 328 (1870) [1869-70] Pustulina cupularis (L.) Eckblad, Nytt Mag. Bot. 15(1-2): 85 (1968)


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 01.01.2001 00:00

tarzeta zúbkatá

Tarzetta cupularis
zvonkovka číškovitá

Nejedlá huba
Výskyt: VI. - XI.