Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Mycetinis scorodonius »

História popisu - Mycetinis scorodonius

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Vladimír Kunca
Dátum: 21.04.2015 09:37

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1Marasmius scorodonius 1Mycetinis scorodonius

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1(Fr.) Fr. 1(Fr.) A.W. Wilson & Desjardin

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1<b>Agaricus scorodonius</b> <b>Fr.</b>, <i>Observ. mycol.</i> (Havniae) <b>1</b>: 29 (1815)<br><b>Chamaeceras scorodenius</b> <b>(Fr.) Kuntze</b>, <i>Revis. gen. pl.</i> (Leipzig) <b>3</b>(2): 457 (1898)<br><b>Gymnopus scorodonius</b> <b>(Fr.) J.L. Mata &amp; R.H. Petersen</b>, in Mata, Hughes &amp; Petersen, <i>Mycoscience</i> <b>45</b>(3): 221 (2004)<br><b>Marasmius scorodonius</b> <b>(Fr.) Fr.</b>, <i>Anteckn. Sver. &#196;tl. Svamp.</i>: 53 (1836)<br><b>Marasmius scorodonius</b> <b>(Fr.) Fr.</b>, <i>Anteckn. Sver. &#196;tl. Svamp.</i>: 53 (1836) <b><font color='#0000FF'>var. scorodonius</font></b><br><b>Marasmius scorodonius var. virgultorum</b> <b>Malen&#231;on &amp; Bertault</b>, <i>Trav. Inst. Sci. Ch&#233;rifien</i>, S&#233;r. Bot. Biol. Veg. <b>33</b>: 382 (1975)<br><b>Mycetinis scorodonius</b> <b>(Fr.) A.W. Wilson &amp; Desjardin</b>, <i>Mycologia</i> <b>97</b>(3): 678 (2005) <b><font color='#0000FF'>var. scorodonius</font></b><br><b>Mycetinis scorodonius var. virgultorum</b> <b>(Malen&#231;on &amp; Bertault) Anton&#237;n &amp; Noordel.</b>, in Noordeloos &amp; Anton&#237;n, <i>Czech Mycol.</i> <b>60</b>(1): 26 (2008)

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 1501417


Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 31.12.2011 17:53

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1(Fr.) Fr.


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 01.01.2001 00:00

tanečnica orešcová

Marasmius scorodonius
špička česneková

Jedlá huba