Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Lepiota brunneoincarnata »

História popisu - Lepiota brunneoincarnata

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Slavo Židek
Dátum: 30.07.2018 14:05

Český názov:

Old VersionNew Version
1bedlička hnědočervenavá 1bedla hnědočervenavá


Zmeny urobil: Slavo Židek
Dátum: 30.07.2018 13:03

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1<b>Lepiota barlae</b> <b>Pat.</b>, <i>Bull. Soc. mycol. Fr.</i> <b>19</b>: 117 (1903)<br><b>Lepiota barlaeana</b> <b>Pat.</b>, <i>C. r. Congr&#232;s Soc. sav. Paris</i>: 248 (1909) [1908]<br><b>Lepiota brunneoincarnata</b> <b>Chodat &amp; C. Mart&#237;n</b>, <i>Bull. Soc. bot. Gen&#232;ve</i>, 2 s&#233;r. <b>5</b>: 222 (1889) <b><font color='#0000FF'>f. brunneoincarnata</font></b><br><b>Lepiota brunneoincarnata f. pallida</b> <b>Bon &amp; A. Caball.</b>, <i>Bulletin Semestriel de la F&#233;d&#233;ration des Associations Mycologiques M&#233;diterran&#233;ennes</i> <b>18</b>: 45 (2000)<br><b>Lepiota brunneoincarnata</b> <b>Chodat &amp; C. Mart&#237;n</b>, <i>Bull. Soc. bot. Gen&#232;ve</i>, 2 s&#233;r. <b>5</b>: 222 (1889) <b><font color='#0000FF'>var. brunneoincarnata</font></b><br><b>Lepiota brunneoincarnata var. microspora</b> <b>Konrad</b>, <i>Bull. trimest. Soc. mycol. Fr.</i> <b>43</b> (1927)<br><br><b>Lepiota patouillardii</b> <b>Sacc. &amp; Trotter</b> [as '<i>patouillardi</i>'], <i>Syll. fung.</i> (Abellini) <b>21</b>: 17 (1912)

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 1247927


Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 01.01.2012 20:18

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1Chodat & C. Martín


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 14.09.2001 00:00

bedlička hnedoružová

Lepiota brunneoincarnata
bedlička hnědočervenavá

Jedovatá huba
Výskyt: VIII. - XI.