Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Hygrophorus cossus »

História popisu - Hygrophorus cossus

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Slavo Židek
Dátum: 21.09.2014 16:12

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1<b>Agaricus cossus</b> <b>Sowerby</b>, <i>Col. fig. Engl. Fung. Mushr.</i> (London) <b>2</b>: pl. 121 (1798)<br><b>Hygrophorus cossus</b> <b>(Sowerby) Fr.</b>, <i>Epicr. syst. mycol.</i> (Upsaliae): 321 (1838) [1836-1838] <b><font color='#0000FF'>var. cossus</font></b><br><b>Hygrophorus cossus var. quercetorum</b> <b>(P.D. Orton) Bon, Migl. &amp; Cherubini</b>, <i>Docums Mycol.</i> <b>19</b>(no. 76): 74 (1989)<br><b>Hygrophorus eburneus var. cossus</b> <b>(Sowerby) Qu&#233;l.</b>, <i>Fl. mycol. France</i> (Paris): 482 (1888)<br><b>Hygrophorus eburneus var. quercetorum</b> <b>(P.D. Orton) Arnolds</b>, <i>Persoonia</i> <b>13</b>(1): 75 (1986)<br><b>Hygrophorus eburneus var. quercuum</b> <b>Arnolds</b> [as '<i>quercorum</i>'], <i>Persoonia</i> <b>12</b>(4): 477 (1985)<br><b>Hygrophorus quercetorum</b> <b>P.D. Orton</b>, <i>Docums Mycol.</i> <b>14</b>(no. 56): 56 (1985) [1984]<br><b>Hygrophorus quercorum</b> <b>Arnolds</b><br><b>Hygrophorus quercuum</b> <b>P.D. Orton</b> [as '<i>quercorum</i>'], <i>Notes R. bot. Gdn Edinb.</i> <b>41</b>(3): 585 (1984)<br><b>Limacium cossus</b> <b>(Sowerby) W&#252;nsche</b>, <i>Die Pilze</i>: 118 (1877)<br><b>Limacium eburneum var. cossus</b> <b>(Sowerby) J.E. Lange</b>, <i>Dansk bot. Ark.</i> <b>4</b>(no. 4): 16 (1923)

Kvalita:

Old VersionNew Version
1 13

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 1203105


Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 04.01.2012 20:49

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1(Sowerby) Fr.


Zmeny urobil:
Dátum: 15.10.2006 18:05

Slovenský názov:

Old VersionNew Version
1 1

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1šťavnatka drvopleňová

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1 1Hygrophorus cossus


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 01.01.2001 00:00

Šťavnačka mydlová