Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Hortiboletus rubellus »

História popisu - Hortiboletus rubellus

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Patrik Mlčoch
Dátum: 20.12.2018 21:15

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1Xerocomellus rubellus 1Hortiboletus rubellus

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1(Krombh.) Šutara 1(Krombh.) Simonini, Vizzini & Gelardi

Synonymum:

Old VersionNew Version
1<b>Boletus bicolor</b> <b>Peck</b>, <i>Ann. Rep. N.Y. St. Mus.</i> <b>24</b>: 78 (1872) [1871]<br><b>Boletus caribaeus</b> <b>(Singer) Singer</b>, <i>Sydowia</i> <b>30</b>(1-6): 254 (1978) [1977]<br><b>Boletus fraternus</b> <b>Peck</b>, <i>Bull. Torrey bot. Club</i> <b>24</b>: 144 (1897)<br><b>Boletus rubellus</b> <b>Krombh.</b>, <i>Naturgetr. Abbild. Beschr. Schw&#228;mme</i> (Prague) <b>5</b>: 4 (1836)<br><b>Boletus rubellus f. crassotunicatus</b> <b>Singer</b>, <i>Am. Midl. Nat.</i> <b>37</b>: 51 (1947)<br><b>Boletus rubellus</b> <b>Krombh.</b>, <i>Naturgetr. Abbild. Beschr. Schw&#228;mme</i> (Prague) <b>5</b>: 4 (1836) <b><font color='#0000FF'>f. rubellus</font></b><br><b>Boletus rubellus f. serotinus</b> <b>Singer</b>, <i>Am. Midl. Nat.</i> <b>37</b>: 52 (1947)<br><b>Boletus rubellus f. subdumetorum</b> <b>Singer</b>, <i>Am. Midl. Nat.</i> <b>37</b>: 49 (1947)<br><b>Boletus rubellus subsp. bicolor</b> <b>(Murrill) Singer</b>, <i>Am. Midl. Nat.</i> <b>37</b>: 53 (1947)<br><b>Boletus rubellus subsp. bicoloroides</b> <b>Singer</b>, <i>Mycologia</i> <b>37</b>(6): 798 (1945)<br><b>Boletus rubellus subsp. borneensis</b> <b>Corner</b>, <i>Boletus in Malaysia</i> (Singapore): 120 (1972)<br><b>Boletus rubellus subsp. caribaeus</b> <b>Singer</b>, <i>Mycologia</i> <b>37</b>(6): 798 (1945)<br><b>Boletus rubellus subsp. consobrinus</b> <b>Singer</b>, <i>Mycologia</i> <b>37</b>(6): 798 (1945)<br><b>Boletus rubellus subsp. dumetorum</b> <b>Singer</b>, <i>Mycologia</i> <b>37</b>(6): 798 (1945)<br><b>Boletus rubellus subsp. fraternus</b> <b>(Peck) Singer</b>, <i>Am. Midl. Nat.</i> <b>37</b>: 47 (1947)<br><b>Boletus rubellus subsp. purpureus</b> <b>Snell &amp; E.A. Dick</b>, <i>Mycologia</i> <b>50</b>(1): 65 (1959) [1958]<br><b>Boletus rubellus</b> <b>Krombh.</b>, <i>Naturgetr. Abbild. Beschr. Schw&#228;mme</i> (Prague) <b>5</b>: 4 (1836) <b><font color='#0000FF'>subsp. rubellus</font></b><br><b>Boletus rubellus subsp. rubens</b> <b>(Frost) E.A. Dick &amp; Snell</b>, (1965)<br><b>Boletus rubellus var. flammeus</b> <b>A.H. Sm. &amp; Thiers</b>, <i>Boletes of Michigan</i> (Ann Arbor): 269 (1971)<br><b>Boletus rubellus</b> <b>Krombh.</b>, <i>Naturgetr. Abbild. Beschr. Schw&#228;mme</i> (Prague) <b>5</b>: 4 (1836) <b><font color='#0000FF'>var. rubellus</font></b><br><b>Boletus rubens</b> <b>Frost</b>, <i>Bull. Buffalo Soc. nat. Sci.</i> <b>2</b>: 102 (1874) [1874-1875]<br><b>Boletus sanguineus</b> <b>With.</b>, <i>Bot. Arr. Brit. Pl.</i>, Edn 2 (London) <b>4</b>: 414 (1801)<br><b>Boletus versicolor</b> <b>Rostk.</b>, in Sturm, <i>Deutschl. Fl.</i>, 3 Abt. (Pilze Deutschl.) <b>5</b>: 55 (1844)<br><b>Boletus versicolor</b> <b>Kuntze</b>, (1898)<br><b>Ceriomyces bicolor</b> <b>Murrill</b>, <i>Mycologia</i> <b>1</b>(4): 152 (1909)<br><b>Leucobolites rubellus</b> <b>(Krombh.) Beck</b>, <i>Z. Pilzk.</i> <b>2</b>: 142 (1923)<br><b>Suillus rubellus</b> <b>(Krombh.) Henn.</b>, in Engler &amp; Prantl, <i>Nat. Pflanzenfam.</i>, Teil. <b>I</b> (Leipzig) <b>1**</b>: 190 (1898) [1900]<br><b>Tubiporus rubellus</b> <b>(Krombh.) S. Imai</b>, <i>Trans. Mycol. Soc. Japan</i> <b>8</b>(3): 113 (1968)<br><b>Versipellis versicolor</b> <b>(Rostk.) Qu&#233;l.</b>, <i>Enchir. fung.</i> (Paris): 158 (1886)<br><b>Viscipellis sanguinea</b> <b>(With.) Qu&#233;l.</b>, <i>Enchir. fung.</i> (Paris): 156 (1886)<br><b>Xerocomus bicolor</b> <b>(Murrill) Cetto</b>, <i>Enzyklop&#228;die der Pilze</i>, Band <b>1</b>: Leistlinge, Korallen, Porlinge, R&#246;hrlinge, Kremplinge u.a. (M&#252;nchen): 501 (1987)<br><b>Xerocomus rubellus</b> <b>(Krombh.) Qu&#233;l.</b>, <i>Compt. Rend. Assoc. Fran&#231;. Avancem. Sci.</i> <b>24</b>(2): 620 (1896) [1895]<br><b>Xerocomus versicolor</b> <b>E.-J. Gilbert</b>, <i>Les Livres du Mycologue Tome I-IV</i>, Tom. III: Les Bolets: 138 (1931)<br><b>Xerocomus versicolor</b> <b>(Kuntze) E.-J. Gilbert</b>, <i>Les Livres du Mycologue Tome I-IV</i>, Tom. III: Les Bolets: 138 (1931) <b><font color='#0000FF'>var. versicolor</font></b> 1<b>Boletus caribaeus</b> <b>(Singer) Singer</b>, <i>Sydowia</i> <b>30</b>(1-6): 254 (1978) [1977]<br><b>Boletus caribaeus</b> <b>(Singer) Singer</b>, <i>Sydowia</i> <b>30</b>(1-6): 254 (1978) [1977] <b><font color='#0000FF'>var. caribaeus</font></b><br><b>Boletus caribaeus var. crassotunicatus</b> <b>(Singer) Singer</b>, <i>Sydowia</i> <b>30</b>(1-6): 254 (1978) [1977]<br><b>Boletus fraternus</b> <b>Peck</b>, <i>Bull. Torrey bot. Club</i> <b>24</b>: 144 (1897)<br><b>Boletus rubellus</b> <b>Krombh.</b>, <i>Naturgetr. Abbild. Beschr. Schw&#228;mme</i> (Prague) <b>5</b>: 12 (1836)<br><b>Boletus rubellus f. crassotunicatus</b> <b>Singer</b>, <i>Am. Midl. Nat.</i> <b>37</b>: 51 (1947)<br><b>Boletus rubellus</b> <b>Krombh.</b>, <i>Naturgetr. Abbild. Beschr. Schw&#228;mme</i> (Prague) <b>5</b>: 4 (1836) <b><font color='#0000FF'>f. rubellus</font></b><br><b>Boletus rubellus f. serotinus</b> <b>Singer</b>, <i>Am. Midl. Nat.</i> <b>37</b>: 52 (1947)<br><b>Boletus rubellus f. subdumetorum</b> <b>Singer</b>, <i>Am. Midl. Nat.</i> <b>37</b>: 49 (1947)<br><b>Boletus rubellus subsp. bicoloroides</b> <b>Singer</b>, <i>Mycologia</i> <b>37</b>(6): 798 (1945)<br><b>Boletus rubellus subsp. borneensis</b> <b>Corner</b>, <i>Boletus in Malaysia</i> (Singapore): 120 (1972)<br><b>Boletus rubellus subsp. caribaeus</b> <b>Singer</b>, <i>Mycologia</i> <b>37</b>(6): 798 (1945)<br><b>Boletus rubellus subsp. consobrinus</b> <b>Singer</b>, <i>Mycologia</i> <b>37</b>(6): 798 (1945)<br><b>Boletus rubellus subsp. dumetorum</b> <b>Singer</b>, <i>Mycologia</i> <b>37</b>(6): 798 (1945)<br><b>Boletus rubellus subsp. fraternus</b> <b>(Peck) Singer</b>, <i>Am. Midl. Nat.</i> <b>37</b>: 47 (1947)<br><b>Boletus rubellus subsp. purpureus</b> <b>Snell &amp; E.A. Dick</b>, <i>Mycologia</i> <b>50</b>(1): 65 (1959) [1958]<br><b>Boletus rubellus</b> <b>Krombh.</b>, <i>Naturgetr. Abbild. Beschr. Schw&#228;mme</i> (Prague) <b>5</b>: 4 (1836) <b><font color='#0000FF'>subsp. rubellus</font></b><br><b>Boletus rubellus subsp. rubeus</b> <b>(Frost) E.A. Dick &amp; Snell</b>, <i>Mycologia</i> <b>57</b>(3): 453 (1965)<br><b>Boletus rubellus var. flammeus</b> <b>A.H. Sm. &amp; Thiers</b>, <i>Boletes of Michigan</i> (Ann Arbor): 269 (1971)<br><b>Boletus rubellus</b> <b>Krombh.</b>, <i>Naturgetr. Abbild. Beschr. Schw&#228;mme</i> (Prague) <b>5</b>: 4 (1836) <b><font color='#0000FF'>var. rubellus</font></b><br><b>Boletus rubeus</b> <b>Frost</b>, <i>Bull. Buffalo Soc. nat. Sci.</i> <b>2</b>: 102 (1874) [1874-1875]<br><b>Boletus sanguineus</b> <b>With.</b>, <i>Syst. arr. Brit. pl.</i>, Edn 4 (London) <b>4</b>: 414 (1801)<br><b>Boletus versicolor</b> <b>Rostk.</b>, in Sturm, <i>Deutschl. Fl.</i>, 3 Abt. (Pilze Deutschl.) <b>5</b>: 55 (1844)<br><b>Boletus versicolor</b> <b>Kuntze</b>, (1898)<br><b>Leucobolites rubellus</b> <b>(Krombh.) Beck</b>, <i>Z. Pilzk.</i> <b>2</b>: 142 (1923)<br><b>Suillus rubellus</b> <b>(Krombh.) Henn.</b>, in Engler &amp; Prantl, <i>Nat. Pflanzenfam.</i>, Teil. <b>I</b> (Leipzig) <b>1</b>(1**): 190 (1898) [1900]<br><b>Suillus rubellus</b> <b>(Krombh.) Kuntze</b>, <i>Revis. gen. pl.</i> (Leipzig) <b>3</b>(2): 536 (1898)<br><b>Suillus rubeus</b> <b>(Frost) Kuntze</b>, <i>Revis. gen. pl.</i> (Leipzig) <b>3</b>(2): 536 (1898)<br><b>Suillus sanguineus</b> <b>(Qu&#233;l.) Kuntze</b>, <i>Revis. gen. pl.</i> (Leipzig) <b>3</b>(2): 536 (1898)<br><b>Suillus versicolor</b> <b>(Qu&#233;l.) Kuntze</b>, <i>Revis. gen. pl.</i> (Leipzig) <b>3</b>(2): 536 (1898)<br><b>Tubiporus rubellus</b> <b>(Krombh.) S. Imai</b>, <i>Trans. Mycol. Soc. Japan</i> <b>8</b>(3): 113 (1968)<br><b>Versipellis pruinata var. versicolor</b> <b>Qu&#233;l.</b>, <i>Enchir. fung.</i> (Paris): 158 (1886)<br><b>Viscipellis sanguinea</b> <b>Qu&#233;l.</b>, <i>Enchir. fung.</i> (Paris): 156 (1886)<br><b>Xerocomellus rubellus</b> <b>(Krombh.) &#352;utara</b>, <i>Czech Mycol.</i> <b>60</b>(1): 50 (2008)<br><b>Xerocomus versicolor</b> <b>E.-J. Gilbert</b>, <i>Les Livres du Mycologue Tome I-IV</i>, Tom. III: Les Bolets: 138 (1931)<br><b>Xerocomus versicolor</b> <b>E.-J. Gilbert</b>, <i>Les Livres du Mycologue Tome I-IV</i>, Tom. III: Les Bolets: 138 (1931) <b><font color='#0000FF'>var. versicolor</font></b>

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1511900 1551214


Zmeny urobil: Pavol Kešeľák
Dátum: 25.05.2014 13:40

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1Xerocomus rubellus 1Xerocomellus rubellus

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1(Krombh.) Quél. 1(Krombh.) Šutara

Synonymum:

Old VersionNew Version
1Boletus rubellus Krombh.; Boletus versicolor Rostk.; Xerocomus versicolor (Rostk.) Gilb.; 1<b>Boletus bicolor</b> <b>Peck</b>, <i>Ann. Rep. N.Y. St. Mus.</i> <b>24</b>: 78 (1872) [1871]<br><b>Boletus caribaeus</b> <b>(Singer) Singer</b>, <i>Sydowia</i> <b>30</b>(1-6): 254 (1978) [1977]<br><b>Boletus fraternus</b> <b>Peck</b>, <i>Bull. Torrey bot. Club</i> <b>24</b>: 144 (1897)<br><b>Boletus rubellus</b> <b>Krombh.</b>, <i>Naturgetr. Abbild. Beschr. Schw&#228;mme</i> (Prague) <b>5</b>: 4 (1836)<br><b>Boletus rubellus f. crassotunicatus</b> <b>Singer</b>, <i>Am. Midl. Nat.</i> <b>37</b>: 51 (1947)<br><b>Boletus rubellus</b> <b>Krombh.</b>, <i>Naturgetr. Abbild. Beschr. Schw&#228;mme</i> (Prague) <b>5</b>: 4 (1836) <b><font color='#0000FF'>f. rubellus</font></b><br><b>Boletus rubellus f. serotinus</b> <b>Singer</b>, <i>Am. Midl. Nat.</i> <b>37</b>: 52 (1947)<br><b>Boletus rubellus f. subdumetorum</b> <b>Singer</b>, <i>Am. Midl. Nat.</i> <b>37</b>: 49 (1947)<br><b>Boletus rubellus subsp. bicolor</b> <b>(Murrill) Singer</b>, <i>Am. Midl. Nat.</i> <b>37</b>: 53 (1947)<br><b>Boletus rubellus subsp. bicoloroides</b> <b>Singer</b>, <i>Mycologia</i> <b>37</b>(6): 798 (1945)<br><b>Boletus rubellus subsp. borneensis</b> <b>Corner</b>, <i>Boletus in Malaysia</i> (Singapore): 120 (1972)<br><b>Boletus rubellus subsp. caribaeus</b> <b>Singer</b>, <i>Mycologia</i> <b>37</b>(6): 798 (1945)<br><b>Boletus rubellus subsp. consobrinus</b> <b>Singer</b>, <i>Mycologia</i> <b>37</b>(6): 798 (1945)<br><b>Boletus rubellus subsp. dumetorum</b> <b>Singer</b>, <i>Mycologia</i> <b>37</b>(6): 798 (1945)<br><b>Boletus rubellus subsp. fraternus</b> <b>(Peck) Singer</b>, <i>Am. Midl. Nat.</i> <b>37</b>: 47 (1947)<br><b>Boletus rubellus subsp. purpureus</b> <b>Snell &amp; E.A. Dick</b>, <i>Mycologia</i> <b>50</b>(1): 65 (1959) [1958]<br><b>Boletus rubellus</b> <b>Krombh.</b>, <i>Naturgetr. Abbild. Beschr. Schw&#228;mme</i> (Prague) <b>5</b>: 4 (1836) <b><font color='#0000FF'>subsp. rubellus</font></b><br><b>Boletus rubellus subsp. rubens</b> <b>(Frost) E.A. Dick &amp; Snell</b>, (1965)<br><b>Boletus rubellus var. flammeus</b> <b>A.H. Sm. &amp; Thiers</b>, <i>Boletes of Michigan</i> (Ann Arbor): 269 (1971)<br><b>Boletus rubellus</b> <b>Krombh.</b>, <i>Naturgetr. Abbild. Beschr. Schw&#228;mme</i> (Prague) <b>5</b>: 4 (1836) <b><font color='#0000FF'>var. rubellus</font></b><br><b>Boletus rubens</b> <b>Frost</b>, <i>Bull. Buffalo Soc. nat. Sci.</i> <b>2</b>: 102 (1874) [1874-1875]<br><b>Boletus sanguineus</b> <b>With.</b>, <i>Bot. Arr. Brit. Pl.</i>, Edn 2 (London) <b>4</b>: 414 (1801)<br><b>Boletus versicolor</b> <b>Rostk.</b>, in Sturm, <i>Deutschl. Fl.</i>, 3 Abt. (Pilze Deutschl.) <b>5</b>: 55 (1844)<br><b>Boletus versicolor</b> <b>Kuntze</b>, (1898)<br><b>Ceriomyces bicolor</b> <b>Murrill</b>, <i>Mycologia</i> <b>1</b>(4): 152 (1909)<br><b>Leucobolites rubellus</b> <b>(Krombh.) Beck</b>, <i>Z. Pilzk.</i> <b>2</b>: 142 (1923)<br><b>Suillus rubellus</b> <b>(Krombh.) Henn.</b>, in Engler &amp; Prantl, <i>Nat. Pflanzenfam.</i>, Teil. <b>I</b> (Leipzig) <b>1**</b>: 190 (1898) [1900]<br><b>Tubiporus rubellus</b> <b>(Krombh.) S. Imai</b>, <i>Trans. Mycol. Soc. Japan</i> <b>8</b>(3): 113 (1968)<br><b>Versipellis versicolor</b> <b>(Rostk.) Qu&#233;l.</b>, <i>Enchir. fung.</i> (Paris): 158 (1886)<br><b>Viscipellis sanguinea</b> <b>(With.) Qu&#233;l.</b>, <i>Enchir. fung.</i> (Paris): 156 (1886)<br><b>Xerocomus bicolor</b> <b>(Murrill) Cetto</b>, <i>Enzyklop&#228;die der Pilze</i>, Band <b>1</b>: Leistlinge, Korallen, Porlinge, R&#246;hrlinge, Kremplinge u.a. (M&#252;nchen): 501 (1987)<br><b>Xerocomus rubellus</b> <b>(Krombh.) Qu&#233;l.</b>, <i>Compt. Rend. Assoc. Fran&#231;. Avancem. Sci.</i> <b>24</b>(2): 620 (1896) [1895]<br><b>Xerocomus versicolor</b> <b>E.-J. Gilbert</b>, <i>Les Livres du Mycologue Tome I-IV</i>, Tom. III: Les Bolets: 138 (1931)<br><b>Xerocomus versicolor</b> <b>(Kuntze) E.-J. Gilbert</b>, <i>Les Livres du Mycologue Tome I-IV</i>, Tom. III: Les Bolets: 138 (1931) <b><font color='#0000FF'>var. versicolor</font></b>

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 1511900


Zmeny urobil: Ing. Milan Zelenay
Dátum: 26.07.2006 11:42

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1(Krombh.) Quél.

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1Boletus rubellus Krombh.; Boletus versicolor Rostk.; Xerocomus versicolor (Rostk.) Gilb.;


Úvodné znenie

Zdroj: Aurel Dermek, Albert Pilát
Poznávajme huby
Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 09.01.2003 08:17

Suchohríb karmínový

Xerocomus rubellus
Suchohřib červený

Jedlá huba
Výskyt: VII. - X.

Klobúk/Plodnica:

Klobúk má 30-60 mm v priemere, najprv je polguľovitý, potom vankúšovitý až plochý, na temene niekedy vtlačený, najčastejšie býva sfarbený v rozličných červených odtieňoch (ružový, čerešňovočervený, vínovočervený, hnedočervený), v starobe zvyčajne celý klobúk červenú farbu stráca a stáva sa kožovožltým, iba na okraji s červenkastým pásom. Povrch je najprv jemne plstnato zamatový, akoby oinovatený, v starobe býva holý a často políčkovite rozpukaný. V trhlinách medzi políčkami presvitá žltkastá dužina. Pokožka je suchá, iba zriedkavo vlhká, nedá sa olúpať.

Plodná časť:

Rúrky sú 6-14 mm dlhé, najprv žlté, potom olivovo zlatožlté až zelenkasté (ako má suchohríb žltomäsový), často modrejúce, do spodku vyklenuté, prirastené alebo niekedy okolo hlúbika stlačené a čiarkovite zbiehavé. Póry sú stredne veľké, hranaté, rovnako sfarbené ako rúrky.

Hlúbik:

Hlúbik je 30-110 mm dlhý a 4-25 mm hrubý, valcovitý alebo niekedy aj trochu bruchatý, neraz slabo vretenovite zahrotený, hore žltý, v strede na žltom podklade jemne plstnato červeno bodkovaný až vláknitý, často s pozdĺžnymi ryhami alebo rebrami. Otlačením modrie.

Dužina:

Dužina je žltá alebo zlatožltá, v hlúbiku žltšia, niekedy modrejúca, pod pokožkou klobúka býva často trochu červenkastá. Je mäkká a rýchlo hnije. Má trochu kyslastú chuť a vonia nenápadne.

Výtrusný prach:

Výtrusný prach je hnedoolivový.

Výskyt:

Suchohríb karmínový rastie od júla do októbra v listnatých a zmiešaných lesoch. Vyskytuje sa najmä v nížinách, ale nie je celkom zriedkavý ani v podhorských krajoch. Je rozšírený v celom miernom pásme severnej pologule.

Význam:

Je to jedlá huba, kvalitou sa podobá suchohríbu žltomäsovému, ktorý je rozšírenejší a vyskytuje sa hojnejšie ako suchohríb karmínový.