Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Verpa conica »

História popisu - Verpa conica

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Oldřich Roučka
Dátum: 07.05.2017 11:23

Synonymum:

Old VersionNew Version
1<b>Helvella relhanii</b> <b>Sowerby</b>, <i>Col. fig. Engl. Fung. Mushr.</i> <b>1</b>: pl. 11 (1797)<br><b>Leotia conica</b> <b>(O.F. M&#252;ll.) Pers.</b>, <i>Syn. meth. fung.</i> (G&#246;ttingen) <b>2</b>: 613 (1801)<br><b>Leotia conica</b> <b>Pers.</b>, <i>Syn. meth. fung.</i> (G&#246;ttingen) <b>2</b>: 613 (1801) <b><font color='#0000FF'>var. conica</font></b><br><b>Leotia conica var. relhanii</b> <b>(Sowerby) Pers.</b>, <i>Syn. meth. fung.</i> (G&#246;ttingen) <b>2</b>: 614 (1801)<br><b>Monka conica</b> <b>(O.F. M&#252;ll.) Kuntze</b>, <i>Revis. gen. pl.</i> (Leipzig) <b>3</b>(2): 498 (1898)<br><b>Phallus conicus</b> <b>O.F. M&#252;ll.</b>, <i>Fl. Danic.</i> <b>4</b>: tab. 654 (1775)<br><b>Relhanum conicum</b> <b>Gray</b>, <i>Nat. Arr. Brit. Pl.</i> (London) <b>1</b>: 661 (1821)<br><b>Verpa conica</b> <b>(O.F. M&#252;ll.) Sw.</b>, <i>K. svenska Vetensk-Akad. Handl.</i>: 129 (1815) <b><font color='#0000FF'>f. conica</font></b><br><b>Verpa conica f. macrospora</b> <b>H&#228;ffner</b>, <i>Rheinl.-Pf&#228;lz. Pilzj.</i> <b>1</b>(1): 23 (1991)<br><b>Verpa conica</b> <b>(O.F. M&#252;ll.) Sw.</b>, <i>K. svenska Vetensk-Akad. Handl.</i>: 129 (1815) <b><font color='#0000FF'>var. conica</font></b> 1<b>Helvella relhanii</b> <b>Sowerby</b>, <i>Col. fig. Engl. Fung. Mushr.</i> (London) <b>1</b>: tab. 11 (1795)<br><b>Leotia conica</b> <b>(O.F. M&#252;ll.) Pers.</b>, <i>Syn. meth. fung.</i> (G&#246;ttingen) <b>2</b>: 613 (1801)<br><b>Leotia conica</b> <b>Pers.</b>, <i>Syn. meth. fung.</i> (G&#246;ttingen) <b>2</b>: 613 (1801) <b><font color='#0000FF'>var. conica</font></b><br><b>Leotia conica var. relhanii</b> <b>(Sowerby) Pers.</b>, <i>Syn. meth. fung.</i> (G&#246;ttingen) <b>2</b>: 614 (1801)<br><b>Monka conica</b> <b>(O.F. M&#252;ll.) Kuntze</b>, <i>Revis. gen. pl.</i> (Leipzig) <b>3</b>(2): 498 (1898)<br><b>Phallus conicus</b> <b>O.F. M&#252;ll.</b>, <i>Fl. Danic.</i> <b>4</b>: tab. 654 (1775)<br><b>Relhanum conicum</b> <b>Gray</b>, <i>Nat. Arr. Brit. Pl.</i> (London) <b>1</b>: 661 (1821)<br><b>Verpa conica</b> <b>(O.F. M&#252;ll.) Sw.</b>, <i>K. svenska Vetensk-Akad. Handl.</i> <b>36</b>: 129 (1815) <b><font color='#0000FF'>f. conica</font></b><br><b>Verpa conica f. macrospora</b> <b>H&#228;ffner</b>, <i>Rheinl.-Pf&#228;lz. Pilzj.</i> <b>1</b>(1): 23 (1991)<br><b>Verpa conica</b> <b>(O.F. M&#252;ll.) Sw.</b>, <i>K. svenska Vetensk-Akad. Handl.</i> <b>36</b>: 129 (1815) <b><font color='#0000FF'>var. conica</font></b>


Zmeny urobil: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 22.02.2014 21:30

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1Verpa conica var. conica 1Verpa conica

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1<b>Helvella relhanii</b> <b>Sowerby</b>, <i>Col. fig. Engl. Fung. Mushr.</i> <b>1</b>: pl. 11 (1797)<br><b>Leotia conica</b> <b>(O.F. M&#252;ll.) Pers.</b>, <i>Syn. meth. fung.</i> (G&#246;ttingen) <b>2</b>: 613 (1801)<br><b>Leotia conica</b> <b>Pers.</b>, <i>Syn. meth. fung.</i> (G&#246;ttingen) <b>2</b>: 613 (1801) <b><font color='#0000FF'>var. conica</font></b><br><b>Leotia conica var. relhanii</b> <b>(Sowerby) Pers.</b>, <i>Syn. meth. fung.</i> (G&#246;ttingen) <b>2</b>: 614 (1801)<br><b>Monka conica</b> <b>(O.F. M&#252;ll.) Kuntze</b>, <i>Revis. gen. pl.</i> (Leipzig) <b>3</b>(2): 498 (1898)<br><b>Phallus conicus</b> <b>O.F. M&#252;ll.</b>, <i>Fl. Danic.</i> <b>4</b>: tab. 654 (1775)<br><b>Relhanum conicum</b> <b>Gray</b>, <i>Nat. Arr. Brit. Pl.</i> (London) <b>1</b>: 661 (1821)<br><b>Verpa conica</b> <b>(O.F. M&#252;ll.) Sw.</b>, <i>K. svenska Vetensk-Akad. Handl.</i>: 129 (1815) <b><font color='#0000FF'>f. conica</font></b><br><b>Verpa conica f. macrospora</b> <b>H&#228;ffner</b>, <i>Rheinl.-Pf&#228;lz. Pilzj.</i> <b>1</b>(1): 23 (1991)<br><b>Verpa conica</b> <b>(O.F. M&#252;ll.) Sw.</b>, <i>K. svenska Vetensk-Akad. Handl.</i>: 129 (1815) <b><font color='#0000FF'>var. conica</font></b>

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 1241570


Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 21.12.2011 18:32

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1(O.F. Müll.) Sw. (1815) 1(O.F. Müll.) Sw.

Synonymum:

Old VersionNew Version
1Phallus conicus O.F. Müll. Verpa conica (O.F. Müll.) Sw., Vtori Kongrespo Mikrobiologiya 4. Fromishlena Mikrobiologiya-Selskostoranska Mikrobiologiya (Second Congress of Microbiology 4. Industrial Microbiology-Farm Microbiolgy) 1969 (Sofit): 129 (1815) 1


Zmeny urobil: Pavol Kešeľák
Dátum: 29.04.2008 07:20

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1Verpa conica 1Verpa conica var. conica

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1(Müll.ex S.F.Gray) Pers. 1(O.F. Müll.) Sw. (1815)

Synonymum:

Old VersionNew Version
1Verpa digitaliformis Pers. 1Phallus conicus O.F. Müll. Verpa conica (O.F. Müll.) Sw., Vtori Kongrespo Mikrobiologiya 4. Fromishlena Mikrobiologiya-Selskostoranska Mikrobiologiya (Second Congress of Microbiology 4. Industrial Microbiology-Farm Microbiolgy) 1969 (Sofit): 129 (1815)


Zmeny urobil: Ing. Milan Zelenay
Dátum: 24.03.2006 19:55

Kvalita:

Old VersionNew Version
12 16


Zmeny urobil: Ing. Milan Zelenay
Dátum: 24.03.2006 19:54

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1(Müll.ex S.F.Gray) Pers.

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1Verpa digitaliformis Pers.


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 19.11.2003 09:13

Smrčkovec náprstkovitý

Verpa conica
Kačenka náprstkovitá

Jedlá huba
Výskyt: III. - V.