Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Xylaria hypoxylon »

História popisu - Xylaria hypoxylon

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Oldřich Roučka
Dátum: 10.12.2017 15:29

Synonymum:

Old VersionNew Version
1Clavaria hypoxylon L., Sp. pl. 2: 1182 (1753) Sphaeria hypoxylon (L.) Pers., Observ. mycol. (Lipsiae) 1: 20 (1796) Sphaeria hypoxylon (L.) Pers., (1796) var. hypoxylon Sphaeria ramosa Dicks. Xylosphaera hypoxylon (L.) Dumort., Comment. bot. (Tournay): 91 (1822) 1<b>Clavaria hypoxylon</b> <b>L.</b>, <i>Sp. pl.</i> <b>2</b>: 1182 (1753)<br><b>Sphaeria adscendens</b> <b>Fr.</b>, <i>Linnaea</i> <b>5</b>: 537 (1830)<br><b>Sphaeria cupressiformis</b> <b>Woodw.</b>, <i>Trans. Linn. Soc. London</i> <b>3</b>: 457 (1792)<br><b>Sphaeria hypoxylon</b> <b>(L.) Pers.</b>, <i>Observ. mycol.</i> (Lipsiae) <b>1</b>: 20 (1796)<br><b>Sphaeria hypoxylon</b> <b>(L.) Pers.</b>, <i>Observ. mycol.</i> (Lipsiae) <b>1</b>: 20 (1796) <b><font color='#0000FF'>f. hypoxylon</font></b><br><b>Sphaeria hypoxylon var. cupressiformis</b> <b>(Woodw.) Pers.</b>, <i>Syn. meth. fung.</i> (G&#246;ttingen) <b>1</b>: 5 (1801)<br><b>Sphaeria hypoxylon</b> <b>(L.) Pers.</b>, <i>Observ. mycol.</i> (Lipsiae) <b>1</b>: 20 (1796) <b><font color='#0000FF'>var. hypoxylon</font></b><br><b>Sphaeria ramosa</b> <b>Dicks.</b><br><b>Xylaria adscendens</b> <b>(Fr.) Fr.</b>, <i>Nova Acta R. Soc. Scient. upsal.</i>, Ser. 3 <b>1</b>(1): 128 (1851) [1855]<br><b>Xylaria cupressiformis</b> <b>(Woodw.) J. Kickx f.</b>, <i>FI. crypt. Louvain</i> (Bruxelles): 117 (1835)<br><b>Xylaria cupressiformis</b> <b>(Woodw.) J. Kickx f.</b>, <i>FI. crypt. Louvain</i> (Bruxelles): 117 (1835) <b><font color='#0000FF'>f. cupressiformis</font></b><br><b>Xylaria hypoxylon</b> <b>(L.) Grev.</b>, <i>Fl. Edin.</i>: 355 (1824) <b><font color='#0000FF'>f. hypoxylon</font></b><br><b>Xylaria hypoxylon f. tropica</b> <b>Syd., P. Syd. &amp; E.J. Butler</b>, <i>Annls mycol.</i> <b>9</b>(4): 418 (1911)<br><b>Xylaria hypoxylon subsp. adscendens</b> <b>(Fr.) D. Hawksw.</b>, <i>Trans. Br. mycol. Soc.</i> <b>61</b>(1): 199 (1973)<br><b>Xylaria hypoxylon</b> <b>(L.) Grev.</b>, <i>Fl. Edin.</i>: 355 (1824) <b><font color='#0000FF'>subsp. hypoxylon</font></b><br><b>Xylaria hypoxylon var. bowmanii</b> <b>F. Muell.</b> [as '<i>bowmanni</i>'], <i>J. Linn. Soc.</i>, Bot. <b>18</b>: 389 (1881)<br><b>Xylaria hypoxylon var. cupressiformis</b> <b>(Woodw.) Pers. ex Sacc.</b>, <i>Syll. fung.</i> (Abellini) <b>1</b>: 333 (1882)<br><b>Xylaria hypoxylon var. erythraea</b> <b>Bacc.</b>, in Pirotta, <i>Ann. Bot.</i>, Roma <b>14</b>(3): 134 (1917)<br><b>Xylaria hypoxylon</b> <b>(L.) Grev.</b>, <i>Fl. Edin.</i>: 355 (1824) <b><font color='#0000FF'>var. hypoxylon</font></b><br><b>Xylaria hypoxylon var. mucronata</b> <b>Berk. &amp; Broome</b>, <i>J. Linn. Soc.</i>, Bot. <b>14</b>(no. 74): 119 (1873) [1875]<br><b>Xylaria hypoxylon var. pedata</b> <b>Sacc.</b>, <i>Syll. fung.</i> (Abellini) <b>1</b>: 333 (1882)<br><b>Xylaria hypoxylon var. subtrachelina</b> <b>(Henn.) P.M.D. Martin</b>, <i>Jl S. Afr. Bot.</i> <b>36</b>(2): 95 (1970)<br><b>Xylaria hypoxylon var. uviformis</b> <b>Mont.</b><br><b>Xylaria subtrachelina</b> <b>Henn.</b>, <i>Hedwigia</i> <b>43</b>(3): 207 (1904)<br><b>Xylosphaera adscendens</b> <b>(Fr.) Dennis</b>, <i>Kew Bull.</i> <b>[13]</b>(1): 102 (1958)<br><b>Xylosphaera hypoxylon</b> <b>(L.) Dumort.</b>, <i>Comment. bot.</i> (Tournay): 91 (1822)<br><b>Xylosphaera hypoxylon subsp. adscendens</b> <b>(Fr.) Dennis</b>, <i>Bull. Jard. bot. &#201;tat Brux.</i> <b>31</b>: 124 (1961)<br><b>Xylosphaera hypoxylon</b> <b>(L.) Dumort.</b>, <i>Comment. bot.</i> (Tournay): 91 (1822) <b><font color='#0000FF'>subsp. hypoxylon</font></b>

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 1228616


Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 21.12.2011 17:23

Synonymum:

Old VersionNew Version
1Clavaria hypoxylon, Xylosphaera hypoxylon. 1Clavaria hypoxylon L., Sp. pl. 2: 1182 (1753) Sphaeria hypoxylon (L.) Pers., Observ. mycol. (Lipsiae) 1: 20 (1796) Sphaeria hypoxylon (L.) Pers., (1796) var. hypoxylon Sphaeria ramosa Dicks. Xylosphaera hypoxylon (L.) Dumort., Comment. bot. (Tournay): 91 (1822)


Zmeny urobil: Ing. Milan Zelenay
Dátum: 08.07.2007 08:09

Výtrusný prach:

Old VersionNew Version
1 112-15x6.


Zmeny urobil: Ing. Milan Zelenay
Dátum: 24.03.2006 15:42

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1(L.) Grev.

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1Clavaria hypoxylon, Xylosphaera hypoxylon.


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 23.06.2004 14:04

Drevnatec parohatý

Xylaria hypoxylon
Dřevnatka parohatá

Nejedlá huba
Výskyt: I. - XII.