Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Chroogomphus helveticus »

História popisu - Chroogomphus helveticus

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Vladimír Kunca
Dátum: 04.01.2015 13:51

Synonymum:

Old VersionNew Version
1<b>Gomphidius helveticus</b> <b>Singer</b>, <i>Schweiz. Z. Pilzk.</i> <b>28</b>: 198 (1950) 1<b>Chroogomphus helveticus</b> <b>(Singer) M.M. Moser</b>, in Gams, <i>Kl. Krypt.-Fl.</i>, Edn 3 (Stuttgart) <b>2b/2</b>: 51 (1967) <b><font color='#0000FF'>subsp. helveticus</font></b><br><b>Gomphidius helveticus</b> <b>Singer</b>, <i>Schweiz. Z. Pilzk.</i> <b>28</b>: 198 (1950)<br><b>Gomphidius helveticus</b> <b>Singer</b>, <i>Schweiz. Z. Pilzk.</i> <b>28</b>: 198 (1950) <b><font color='#0000FF'>var. helveticus</font></b>


Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 08.03.2013 23:26

Synonymum:

Old VersionNew Version
1Gomphidius helveticus Sing. 1<b>Gomphidius helveticus</b> <b>Singer</b>, <i>Schweiz. Z. Pilzk.</i> <b>28</b>: 198 (1950)

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 1328187


Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 03.01.2012 22:25

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1(Sing.) Moser 1(Singer) M.M. Moser


Zmeny urobil: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 30.10.2007 14:47

Význam:

Old VersionNew Version
1Je to jedlá huba a má rovnaké chuťové vlastnosti ako <a class=fade name=sliz_lepk href='./atlas_detail.php?id=608'>sliziak lepkavý</a>. 1Je to jedlá huba a má rovnaké chuťové vlastnosti ako {608}.


Zmeny urobil: Ing. Milan Zelenay
Dátum: 21.07.2006 16:29

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1(Sing.) Moser

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1Gomphidius helveticus Sing.

Ľudové názvy:

Old VersionNew Version
1 1Sliziak vysokohorský,


Úvodné znenie

Zdroj: Aurel Dermek, Pavel Lizoň
Malý atlas húb
Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 04.09.2001 00:00

Sliziak horský

Chroogomphus helveticus
Slizák švýcarský

Jedlá huba
Výskyt: VIII. - IX.

Klobúk/Plodnica:

Klobúk má v priemere 35-60 mm, najprv je klenutý, zvyčajne bez hrboľa, v dospelosti plochý, oranžovožltý, hnedasto vláknitý, za suchého počasia poličkovito rozpukaný, za mladi niekedy trocha slizký, čoskoro však celkom suchý, matný, v dospelosti zreteľne pritisnuto plstnatý.

Plodná časť:

Lupene sú riedke, najprv oranžovookrové, neskôr od výtrusného prachu černastohnedé až černasté, oblúkovito zbiehajúce na hlúbik.

Hlúbik:

Hlúbik je 40-55 mm vysoký a 8- 14 mm hrubý, plný, takmer valcovitý, oranžovookrový alebo žltý, vláknitý, suchý, na báze špinavokrémovo plstnatý, zvyšky čiastočnej plachtičky bývajú nezreteľné.

Dužina:

Dužina je žltookrová s oranžovým odtieňom, chuť má miernu a vôňu nenápadnú.

Výtrusný prach:

Výtrusný prach je hnedočierny.

Výskyt:

Rastie v lete a na jeseň najčastejšie pod smrekmi, zriedkavo aj pod limbami v horských lesoch. Je rozšírený vo všetkých vyšších pohoriach Európy.

Význam:

Je to jedlá huba a má rovnaké chuťové vlastnosti ako sliziak lepkavý.