Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Chroogomphus rutilus »

História popisu - Chroogomphus rutilus

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Stano Husár
Dátum: 26.10.2015 16:13

Výskyt:

Old VersionNew Version
1 1Rastie v ihličnatých, ale aj zmiešaných lesoch v mykoríze s borovicami.


Zmeny urobil: Stano Husár
Dátum: 26.10.2015 16:08

Synonymum:

Old VersionNew Version
1<b>Agaricus gomphus</b> <b>Pers.</b>, <i>Icon. Desc. Fung. Min. Cognit.</i> (Leipzig) <b>2</b>: 51 (1800)<br><b>Agaricus rufescens</b> <b>J.F. Gmel.</b>, <i>Systema Naturae</i>, Edn 13 <b>2</b>(2): 1406 (1792)<br><b>Agaricus rutilus</b> <b>Schaeff.</b>, <i>Fung. Bavar. Palat.</i> <b>4</b>: 24 (1774)<br><b>Chroogomphus britannicus</b> <b>A.Z.M. Khan &amp; Hora</b>, <i>Trans. Br. mycol. Soc.</i> <b>70</b>(1): 155 (1978)<br><b>Chroogomphus corallinus</b> <b>O.K. Mill. &amp; Watling</b>, <i>Notes R. bot. Gdn Edinb.</i> <b>30</b>: 391 (1970)<br><b>Chroogomphus helveticus subsp. tatrensis</b> <b>(Pil&#225;t) Kuthan &amp; Singer</b>, <i>&#268;esk&#225; Mykol.</i> <b>30</b>(2): 82 (1976)<br><b>Chroogomphus rutilus subsp. alabamensis</b> <b>(Singer) Singer</b>, <i>Beih. Nova Hedwigia</i> <b>98</b>: 25 (1990)<br><b>Chroogomphus rutilus subsp. michoacanensis</b> <b>Singer &amp; Kuthan</b>, <i>&#268;esk&#225; Mykol.</i> <b>30</b>(2): 85 (1976)<br><b>Chroogomphus rutilus var. corallinus</b> <b>(O.K. Mill. &amp; Watling) Watling</b>, <i>Edinb. J. Bot.</i> <b>61</b>(1): 42 (2004)<br><b>Chroogomphus rutilus var. tatrensis</b> <b>(Pil&#225;t) Bon &amp; Courtec.</b>, <i>Docums Mycol.</i> <b>18</b>(no. 69): 37 (1987)<br><b>Chroogomphus testaceus</b> <b>(Fr.) P&#345;&#237;hoda</b>, in P&#345;&#225;hoda, Urban, Ni&#269;ov&#225;-Urbanov&#225; &amp; Urban, <i>Kapesni' Atlas Hub</i> (Praha): 237 (1987)<br><b>Cortinarius rutilus</b> <b>(Schaeff.) Gray</b> [as '<i>Cortinaria rutila</i>'], <i>Nat. Arr. Brit. Pl.</i> (London) <b>1</b>: 629 (1821)<br><br><b>Gomphidius corallinus</b> <b>(O.K. Mill. &amp; Watling) Kotl. &amp; Pouzar</b>, <i>&#268;esk&#225; Mykol.</i> <b>26</b>(4): 220 (1972)<br><b>Gomphidius helveticus var. tatrensis</b> <b>(Pil&#225;t) Pil&#225;t &amp; Dermek</b>, <i>Hribovit&#233; Huby</i>: 165 (1974)<br><b>Gomphidius rutilus</b> <b>(Schaeff.) S. Lundell</b>, <i>Fungi Exsiccati Suecici</i>: 409 (1937)<br><b>Gomphidius rutilus f. testaceus</b> <b>(Fr.) Pil&#225;t &amp; Dermek</b>, <i>Hriboviti Huby [Boletaceous Fungi]</i> (Bratislava): 163 (1974)<br><b>Gomphidius rutilus subsp. alabamensis</b> <b>Singer</b>, <i>Farlowia</i> <b>2</b>: 535 (1946)<br><b>Gomphidius testaceus</b> <b>(Fr.) Mussat</b>, in Saccardo, <i>Syll. fung.</i> (Abellini) <b>15</b>: 152 (1900)<br><br><b>Gomphidius viscidus * testaceus</b> <b>Fr.</b>, <i>Epicr. syst. mycol.</i> (Upsaliae): 319 (1838) [1836-1838]<br><b>Gomphidius viscidus f. giganteus</b> <b>J.E. Lange</b>, <i>Fl. Agaric. Danic.</i> <b>5</b>: 7 (1940)<br><b>Gomphidius viscidus var. tatrensis</b> <b>Pil&#225;t</b>, <i>Bull. trimest. Soc. mycol. Fr.</i> <b>42</b>(1-2): 89 (1926)<br> 1<b>Agaricus gomphus</b> <b>Pers.</b>, <i>Icon. Desc. Fung. Min. Cognit.</i> (Leipzig) <b>2</b>: 51 (1800)<br><b>Agaricus rufescens</b> <b>J.F. Gmel.</b>, <i>Systema Naturae</i>, Edn 13 <b>2</b>(2): 1406 (1792)<br><b>Agaricus rutilus</b> <b>Schaeff.</b>, <i>Fung. bavar. palat. nasc.</i> (Ratisbonae) <b>4</b>: 24 (1774)<br><b>Chroogomphus britannicus</b> <b>A.Z.M. Khan &amp; Hora</b>, <i>Trans. Br. mycol. Soc.</i> <b>70</b>(1): 155 (1978)<br><b>Chroogomphus corallinus</b> <b>O.K. Mill. &amp; Watling</b>, <i>Notes R. bot. Gdn Edinb.</i> <b>30</b>: 391 (1970)<br><b>Chroogomphus helveticus subsp. tatrensis</b> <b>(Pil&#225;t) Kuthan &amp; Singer</b>, <i>&#268;esk&#225; Mykol.</i> <b>30</b>(2): 82 (1976)<br><b>Chroogomphus rutilus subsp. alabamensis</b> <b>(Singer) Singer</b>, <i>Beih. Nova Hedwigia</i> <b>98</b>: 25 (1990)<br><b>Chroogomphus rutilus subsp. michoacanensis</b> <b>Singer &amp; Kuthan</b>, <i>&#268;esk&#225; Mykol.</i> <b>30</b>(2): 85 (1976)<br><b>Chroogomphus rutilus</b> <b>(Schaeff.) O.K. Mill.</b>, <i>Mycologia</i> <b>56</b>(4): 543 (1964) <b><font color='#0000FF'>subsp. rutilus</font></b><br><b>Chroogomphus rutilus var. corallinus</b> <b>(O.K. Mill. &amp; Watling) Watling</b>, <i>Edinb. J. Bot.</i> <b>61</b>(1): 42 (2004)<br><b>Chroogomphus rutilus</b> <b>(Schaeff.) O.K. Mill.</b>, <i>Mycologia</i> <b>56</b>(4): 543 (1964) <b><font color='#0000FF'>var. rutilus</font></b><br><b>Chroogomphus rutilus var. tatrensis</b> <b>(Pil&#225;t) Bon &amp; Courtec.</b>, <i>Docums Mycol.</i> <b>18</b>(no. 69): 37 (1987)<br><b>Chroogomphus testaceus</b> <b>(Fr.) P&#345;&#237;hoda</b>, in P&#345;&#225;hoda, Urban, Ni&#269;ov&#225;-Urbanov&#225; &amp; Urban, <i>Kapesni' Atlas Hub</i> (Praha): 237 (1987)<br><b>Cortinarius rutilus</b> <b>(Schaeff.) Gray</b> [as '<i>Cortinaria rutila</i>'], <i>Nat. Arr. Brit. Pl.</i> (London) <b>1</b>: 629 (1821)<br><br><b>Gomphidius corallinus</b> <b>(O.K. Mill. &amp; Watling) Kotl. &amp; Pouzar</b>, <i>&#268;esk&#225; Mykol.</i> <b>26</b>(4): 220 (1972)<br><b>Gomphidius helveticus var. tatrensis</b> <b>(Pil&#225;t) Pil&#225;t &amp; Dermek</b>, <i>Hribovit&#233; Huby [Boletaceous Fungi]</i>: 165 (1974)<br><b>Gomphidius litigiosus</b> <b>Britzelm.</b>, <i>Botan. Centralbl.</i> <b>54</b>(3): 71 (1893)<br><b>Gomphidius rutilus</b> <b>(Schaeff.) S. Lundell</b>, <i>Fungi Exsiccati Suecici</i>: 409 (1937)<br><b>Gomphidius rutilus</b> <b>(Schaeff.) S. Lundell</b>, <i>Fungi Exsiccati Suecici</i>: 409 (1937) <b><font color='#0000FF'>f. rutilus</font></b><br><b>Gomphidius rutilus f. testaceus</b> <b>(Fr.) Pil&#225;t &amp; Dermek</b>, <i>Hribovit&#233; Huby [Boletaceous Fungi]</i> (Bratislava): 163 (1974)<br><b>Gomphidius rutilus subsp. alabamensis</b> <b>Singer</b>, <i>Farlowia</i> <b>2</b>: 535 (1946)<br><b>Gomphidius rutilus</b> <b>(Schaeff.) S. Lundell</b>, <i>Fungi Exsiccati Suecici</i>: 409 (1937) <b><font color='#0000FF'>subsp. rutilus</font></b><br><b>Gomphidius rutilus var. litigiosus</b> <b>(Britzelm.) Singer</b>, <i>Farlowia</i> <b>2</b>: 534 (1946)<br><b>Gomphidius rutilus</b> <b>(Schaeff.) S. Lundell</b>, <i>Fungi Exsiccati Suecici</i>: 409 (1937) <b><font color='#0000FF'>var. rutilus</font></b><br><b>Gomphidius testaceus</b> <b>(Fr.) Mussat</b>, in Saccardo, <i>Syll. fung.</i> (Abellini) <b>15</b>: 152 (1900)<br><br><b>Gomphidius viscidus * testaceus</b> <b>Fr.</b>, <i>Epicr. syst. mycol.</i> (Upsaliae): 319 (1838) [1836-1838]<br><b>Gomphidius viscidus f. giganteus</b> <b>J.E. Lange</b>, <i>Fl. Agaric. Danic.</i> <b>5</b>: 7 (1940)<br><b>Gomphidius viscidus var. tatrensis</b> <b>Pil&#225;t</b>, <i>Bull. trimest. Soc. mycol. Fr.</i> <b>42</b>(1-2): 89 (1926)<br>

Výskyt:

Old VersionNew Version
1Je to dobrá jedlá huba, chuťou sa podobá sliziaku mazľavému. Je vhodná do polievok aj na prípravu hubového výťažku alebo na nakladanie do octu. 1

Význam:

Old VersionNew Version
1 1Je to dobrá jedlá huba, chuťou sa podobá sliziaku mazľavému. Je vhodná do polievok aj na prípravu hubového výťažku alebo na nakladanie do octu.


Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 08.03.2013 23:23

Synonymum:

Old VersionNew Version
1Gomphidius rutilus (Schaeff. ex Fr.) Lund. et Nannf.; Gomphidius viscidus (L. ex S. F. Gray) Fr.; 1<b>Agaricus gomphus</b> <b>Pers.</b>, <i>Icon. Desc. Fung. Min. Cognit.</i> (Leipzig) <b>2</b>: 51 (1800)<br><b>Agaricus rufescens</b> <b>J.F. Gmel.</b>, <i>Systema Naturae</i>, Edn 13 <b>2</b>(2): 1406 (1792)<br><b>Agaricus rutilus</b> <b>Schaeff.</b>, <i>Fung. Bavar. Palat.</i> <b>4</b>: 24 (1774)<br><b>Chroogomphus britannicus</b> <b>A.Z.M. Khan &amp; Hora</b>, <i>Trans. Br. mycol. Soc.</i> <b>70</b>(1): 155 (1978)<br><b>Chroogomphus corallinus</b> <b>O.K. Mill. &amp; Watling</b>, <i>Notes R. bot. Gdn Edinb.</i> <b>30</b>: 391 (1970)<br><b>Chroogomphus helveticus subsp. tatrensis</b> <b>(Pil&#225;t) Kuthan &amp; Singer</b>, <i>&#268;esk&#225; Mykol.</i> <b>30</b>(2): 82 (1976)<br><b>Chroogomphus rutilus subsp. alabamensis</b> <b>(Singer) Singer</b>, <i>Beih. Nova Hedwigia</i> <b>98</b>: 25 (1990)<br><b>Chroogomphus rutilus subsp. michoacanensis</b> <b>Singer &amp; Kuthan</b>, <i>&#268;esk&#225; Mykol.</i> <b>30</b>(2): 85 (1976)<br><b>Chroogomphus rutilus var. corallinus</b> <b>(O.K. Mill. &amp; Watling) Watling</b>, <i>Edinb. J. Bot.</i> <b>61</b>(1): 42 (2004)<br><b>Chroogomphus rutilus var. tatrensis</b> <b>(Pil&#225;t) Bon &amp; Courtec.</b>, <i>Docums Mycol.</i> <b>18</b>(no. 69): 37 (1987)<br><b>Chroogomphus testaceus</b> <b>(Fr.) P&#345;&#237;hoda</b>, in P&#345;&#225;hoda, Urban, Ni&#269;ov&#225;-Urbanov&#225; &amp; Urban, <i>Kapesni' Atlas Hub</i> (Praha): 237 (1987)<br><b>Cortinarius rutilus</b> <b>(Schaeff.) Gray</b> [as '<i>Cortinaria rutila</i>'], <i>Nat. Arr. Brit. Pl.</i> (London) <b>1</b>: 629 (1821)<br><br><b>Gomphidius corallinus</b> <b>(O.K. Mill. &amp; Watling) Kotl. &amp; Pouzar</b>, <i>&#268;esk&#225; Mykol.</i> <b>26</b>(4): 220 (1972)<br><b>Gomphidius helveticus var. tatrensis</b> <b>(Pil&#225;t) Pil&#225;t &amp; Dermek</b>, <i>Hribovit&#233; Huby</i>: 165 (1974)<br><b>Gomphidius rutilus</b> <b>(Schaeff.) S. Lundell</b>, <i>Fungi Exsiccati Suecici</i>: 409 (1937)<br><b>Gomphidius rutilus f. testaceus</b> <b>(Fr.) Pil&#225;t &amp; Dermek</b>, <i>Hriboviti Huby [Boletaceous Fungi]</i> (Bratislava): 163 (1974)<br><b>Gomphidius rutilus subsp. alabamensis</b> <b>Singer</b>, <i>Farlowia</i> <b>2</b>: 535 (1946)<br><b>Gomphidius testaceus</b> <b>(Fr.) Mussat</b>, in Saccardo, <i>Syll. fung.</i> (Abellini) <b>15</b>: 152 (1900)<br><br><b>Gomphidius viscidus * testaceus</b> <b>Fr.</b>, <i>Epicr. syst. mycol.</i> (Upsaliae): 319 (1838) [1836-1838]<br><b>Gomphidius viscidus f. giganteus</b> <b>J.E. Lange</b>, <i>Fl. Agaric. Danic.</i> <b>5</b>: 7 (1940)<br><b>Gomphidius viscidus var. tatrensis</b> <b>Pil&#225;t</b>, <i>Bull. trimest. Soc. mycol. Fr.</i> <b>42</b>(1-2): 89 (1926)<br>

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 1328192


Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 03.01.2012 22:24

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1(Schaeff. ex Fr.) O. K. Miller 1(Schaeff.) O.K. Mill.


Zmeny urobil: Ing. Milan Zelenay
Dátum: 21.07.2006 16:27

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1(Schaeff. ex Fr.) O. K. Miller

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1Gomphidius rutilus (Schaeff. ex Fr.) Lund. et Nannf.; Gomphidius viscidus (L. ex S. F. Gray) Fr.;


Úvodné znenie

Zdroj: Aurel Dermek, Albert Pilát
Poznávajme huby
Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 24.04.2001 00:00

Sliziak lepkavý

Chroogomphus rutilus
Slizák lepkavý

Výborná jedlá huba
Výskyt: VII. - XI.

Klobúk/Plodnica:

Klobúk má 30-100 mm v priemere, najprv je kužeľovitý s podvinutým okrajom, potom kužeľovite klenutý až rozprestretý so širokým tupým hrboľom; v starobe býva v strede vtlačený. Je hladký, holý, lepkavo slizký, za suchého počasia lesklý, červenkasto žltohnedý až vínovočervený, často so sivofialovým nádychom, raz s prevládajúcou farbou žltou, inokedy červenou, na priereze má takmer kosoštvorcový a v starobe až trojuholníkový tvar.

Plodná časť:

Lupene sú veľmi riedke, zbiehavé, najprv purpurovohnedé, potom tmavohnedé, na ostrí niekedy bledšie a tupé.

Hlúbik:

Hlúbik je 50-80 mm vysoký a 10-15 mm hrubý, solídny, valcovitý, dolu trochu stenčený. Je vláknito pásikavý, žltohnedý, sfarbený takmer ako klobúk, slabo slizký, v hornej polovici často s prischnutým bledofialovým prsteňom, ktorý je zvyškom vločkovitého vela, spájajúceho v mladosti hlúbik s okrajom klobúka. Prsteň čoskoro mizne a na vrchole bývajú často bezfarebné kvapky, ktoré rýchlo zasychajú.

Dužina:

Dužina je bledožltá až žltočervená, v dolnej časti hlúbika rebarborovožltá; po usušení sa sfarbuje na vínovočerveno. Chuť má príjemnú, vôňu takmer nijakú.

Výtrusný prach:

Výtrusný prach je olivovočierny.

Výskyt:

Je to dobrá jedlá huba, chuťou sa podobá sliziaku mazľavému. Je vhodná do polievok aj na prípravu hubového výťažku alebo na nakladanie do octu.